top of page
  • Writer's pictureBomOlarn

แลกเปลี่ยนมุมธุรกิจและอนาคต กับพี่สิริวัฒน์ ไกรสินธุ์ อดีต ส.ว.นครศรีธรรมราช


บอม โอฬาร วีระนนท์, น้องเกรซ และ พี่สิริวัฒน์ ไกรสินธุ์ กับการแลกเปลี่ยนกว่า 2 ชม. ณ DURIAN's Office @Ekkamai

จุดเชื่อมต่อ คือ น้องเกรซ น้องสาวคนเก่ง ที่เป็นนักธุรกิจสาวสวยรุ่นใหม่ไฟแรง ที่ได้มาเข้าหลักสูตร The Next KOL ที่ DURIAN ร่วมกันจัดทำกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม วันนี้น้องสาวคนเก่งได้เป็นจุดเชื่อมต่อ บอกว่าอยากให้มีโอกาสได้พบคุณอาที่น่าเคารพ คือ พี่สิริวัฒน์ ไกรสินธุ์ อดีต ส.ว.นครศรีธรรมราช จึงเป็นที่มาที่ได้เกิดภาพวันนี้

น้องเกรซ นักธุรกิจสาวรุ่นใหม่ มาอบรม KOL ที่ DURIAN เป็นที่ปรึกษาและดำเนินโครงการให้กรมส่งเสริมฯ ต่อยอดสู่การนัดพบวันนี้

พี่สิริวัฒน์ ไกรสินธุ์ อดีต ส.ว.นครศรีธรรมราช ถือเป็นบุคคลน้ำดีในแวดวงการเมืองที่น่าเคารพ ให้เกียรติมาพูดคุยหารือมุมมองธุรกิจในอนาคต โดยปราศจากมิติการเมืองใดๆ ทั้งมุมมองด้านพลังงานสะอาด พลังงานชุมชน อนาคตการพัฒนาธุรกิจ และสังคมในประเทศไทย


ยิ่งคุยยิ่งเพลิน และ Link ต่อยอดกันได้มากมายหลายมิติ พี่สิริวัฒน์ มีความรอบรู้ทั้งใินมิติของนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ การพัฒนาสังคม การเมือง ทั้งยังมีทีมที่มีประสบการณ์ในการบริหารเครือข่ายโทรคมนาคมที่น่าสนใจยิ่ง ส่วนเราได้แลกเปลี่ยนมุมมองในการสร้างธุรกิจนวัตกรรมในยุคปัจจุบัน ที่มีกรอบความคิด ทั้งในมุมของการพัฒนา การหาแหล่งทุน ตลอดจนการสร้างทีม ที่หลากหลาย สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องน่าคิดและผสมผสาน

ที่ DURIAN แต่ใส่เสื้อยักษ์เขียว, Yak Green ธุรกิจด้าน BCG ที่ช่วยให้ชาวบ้าน เติบโตไปกับธรรมชาติ และมีรายได้อย่างยั่งยืน

หากเราสามารถนำเอาองค์ความรู้ เครือข่าย และทรัพยากร

ที่คนรุ่นใหญ่มี มาเชื่อมโยงกับวิธีการทำธุรกิจในโลกสมัยใหม่

และมีจุดเชื่อมต่อให้เป็นเหมือน Super Charger ที่ทรงพลัง


ทุกความคิด ความฝัน ที่มีข้อจำกัดใดๆ ที่ทำให้เกิดไม่ได้

ถ้าเราสามารถประสานพลังทลายข้อจำกัดเหล่านั้น

ขยายโอกาสให้คนทุกกลุ่ม ทุกวัย ที่มีแนวคิด และความสามารถ

ได้รับโอกาสในการสร้างธุรกิจจริง

สิ่งเหล่านี้จะเป็นพลังในการ “สร้างอนาคตธุรกิจไทย"

ที่น่าสนใจ และควรสนับสนุน อย่างจริงจังจริงๆ

ของฝากจากใจชาว DURIAN เรียบง่าย ลดโลกร้อน สำหรับกัลยาณมิตร เพื่อนพี่น้อง ที่มานั่งพูดคุย เยี่ยมเยียนกันที่ Office

บอม โอฬาร วีระนนท์

- CEO and Co-founder, DURIAN

- CEO and Co-founder, Yak Green (ยักษ์เขียว)Comments


bottom of page