top of page
  • Writer's pictureBomOlarn

วกส. อนาคตเกษตรไทยสร้างได้ ถ้าเข้าใจหัวใจในการสร้างสัมพันธ์ และเชื่อมประโยชน์ให้สังคม


หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) วกส - วิทยาการเกษตรระดับสูง อีกหนึ่งความตั้งใจ ที่เหล่าเราชาว DurianCorp. ได้รับความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษา และบริหารจัดการหลักสูตร ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน


หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสุด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรอบ 130 ปี เพื่อเชื่อมโยงทั้งองค์ความรู้ ประสบการณ์ เครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคการเกษตร ประชาสังคม เพื่อพัฒนาบุคคลากร ภาคการเกษตร และงานวิจัยการเกษตร เป็นส่วนสนับสนุนให้เพิ่ม GDP ภาคการเกษตรของไทยได้อย่างยั่งยืน และเพิ่ม GDP ภาคการเกษตรของประเทศไทยได้อย่างมีนัยสำคัญ

ดังนั้นวิทยากรทุกคนจึงมาแบ่งปันอย่างเต็มที่ ไม่มีกั๊ก ไม่มีขั้ว ไม่มีฝ่าย แต่หัวใจคือ “สร้างประเทศไทย และภาคการเกษตรไทย ให้พัฒนาร่วมกัน”

สำหรับ Session หลักของวันนี้ สอง Sessions คือ


“ความสำคัญของการพัฒนาวิจัยการเกษตร และการนำงานวิจัยนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง” แบ่งปันโดย พี่ตุ๋ย ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ (วกส.1)

ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ผู้ผลักดันและสนับสนุนคนสำคัญ ให้เกิดหลักสูตร วกส. ขึ้นมาได้


ปิดท้ายด้วย Session ทรงคุณค่าในหัวข้อ “Vision from Leader : มิติการพัฒนาการเกษตรและพลังงานในอนาคต” โดย พี่สน สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้เพื่อนๆ พี่ๆ ร่วมรุ่น ได้แบ่งปันองค์ความรู้ สู่กันและกันในทุกๆ ครั้งเช่นวันนี้ ตัวแทน วกส.รุ่นที่ 2 ขึ้นมาแบ่งปันใน 2 หัวข้อคือ


พี่เอก ณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “การจัดการคาร์บอนเครดิต ในสวนยางพาราของประเทศไทย”

และพี่อ๊อด นิพนธ์ พันธเกียรติไพศาล Niphon Phankiatphaisan ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีเอนเนสต้าร์ ทีแอนด์เอ็น จำกัด ในหัวข้อ “กัญชาทางการแพทย์”
หัวใจในการเปลี่ยนแปลง เรื่องยากๆ ใหญ่ๆ ทำได้ ถ้าเข้าใจเรื่องเหล่านั้นจริงๆ และใช้หลักการ “สามเหลี่ยม เขยื้อนภูเขา” คือ มีความรู้จริงในสิ่งที่ทำ (Knowledge) ใช้ความรู้นั้นในการสื่อสารและขับเคลื่อน (Communication) และเชื่อมโยงผู้กำหนดนโยบาย (Policy Maker) ได้

หากเราเข้าใจ มีกลยุทธ์ และทำจริงจังต่อเนื่อง สิ่งเหล่านั้นจะค่อยๆ ผลิดอก ออกผล แสดงผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่แค่ตัวเรา แต่ยังส่งต่อไป ถึงสังคม ประเทศ และโลกใบนี้อย่างกว้างขวาง เกินกว่าที่ใครคนหนึ่งจะทำได้ด้วยตัวตนเดียวจริงๆ


เกิดมาทั้งที ใช้ชีวิตให้มีคุณค่า ภารกิจ 20,000 วันสุดท้ายในชีวิต บอม โอฬาร วีระนนท์ - CEO and Co-founder, DURIAN - CEO and Co-founder, Yak Green (ยักษ์เขียว)


תגובות


bottom of page