top of page
  • Writer's pictureBomOlarn

สวนนงนุช x ยักษ์เขียว : ทำการใหญ่ ใจต้องกว้าง เชื่อมโยงพันธมิตร เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรไทย


จากความประทับใจที่มีต่อพี่โต้ง กัมพล ตันสัจจา แห่งสวนนงนุชมานาน ทั้งจากการติดตามผลงาน การมาเที่ยวชม และการได้รับโอกาสฟังการให้ความรู้ของพี่โต้งผ่านหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เพ็ญ แม่ทัพหญิงคนเก่ง แห่งสวนนงนุช และ พี่ธรรม สุธรรม เพ็ชรเกตุ ที่ปรึกษาสวนนงนุช ที่มีประสบการณ์ทั้งด้านการเกษตร และมหาดไทย อย่างเข้มข้น ที่เปิดโอกาสให้เราชาว “ยักษ์เขียว” แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมความคิด ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทย ไปสู่ระดับโลกร่วมกัน


“อย่ามองเป็นคู่แข่ง แต่จงมองเป็นพันธมิตร ที่หากสานพลังจะสร้างสรรค์ได้อย่างไร้ขีดจำกัด”

หนึ่งในหลักการสร้างตัว และการทำธุรกิจของเราชาว DurianCorp. ตลอดจนบริษัทในเครือ รวมทั้งยักษ์เขียว YAK green channel ด้วยเช่นกันคือ เวลามองผู้เล่นในตลาด (Market Players) อย่ามองทุกคนเป็นคู่แข่งไปซะทั้งหมด แต่จงเริ่มต้นมองให้เป็น “ผู้เล่น” ที่มีโอกาสเป็นได้ทั้งหุ้นส่วน พันธมิตร คู่ค้า หรือ คู่แข่งได้ทุก ๆ มุม ซึ่งหากเราฝึกมองหาโอกาส เราจะเห็นโอกาสแทรกอยู่ในหลาย ๆ เหตุการณ์ที่เราได้เจอเสมอ


“มหาสมุทรกว้างใหญ่เกินกว่า ใครจะครอบครองเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว”

คำพูดนี้ พ่อประจวบ ไชยสาส์น ผู้เป็นทั้งพี่ และพ่อ ที่เราให้ความเคารพรัก เคยกล่าวไว้ขณะร่วมวงโสเหร่ และขยายความว่า “ทำธุรกิจอย่าคิดกินรวบ” ยิ่งหากขนาดตลาด (Market Size) ที่เราต้องการทำมีขนาดใหญ่ ในจำนวนที่เราคนเดียวก็ไม่สามารถเติมเต็มความต้องการได้หมด การประสานพลังพันธมิตรยิ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ควรละเลย จัดสรร แบ่งปันร่วมมือกันทำงาน จะยิ่งทำให้ได้ผลลัพธ์ ประสิทธิภาพ และความรวดเร็วในการเติบโตยิ่งกว่าทำคนเดียวมากนัก


“Global Market หัวใจสำคัญ คือการลงมือทำ”

Think Global but Act Local คือ สิ่งที่เราลงมือทำอย่างต่อเนื่อง ศึกษาตลาดในระดับโลกอย่างจริงจัง พัฒนาองค์ความรู้ รู้ให้จริงในสิ่งที่เราทำ ทั้งสินค้า บริการ กลุ่มเป้าหมาย คู่ค้า ปัญหา สภาพสังคมวัฒนธรรม กฏระเบียบ นโยบายและผู้เล่นในตลาด ฯลฯ จากนั้นเริ่มลงมือทำ จะเล็กหรือใหญ่ ยังไม่ใช่ประเด็น แต่ทำเพื่อให้รู้จริงใน Process ทั้งหมด รู้จักพันธมิตรที่หลากหลาย เพื่อลดข้อผิดพลาด เชื่อมโยงเครือข่าย และเสริมต่อศักยภาพในจุดที่เราโดดเด่น เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการ และแก้ปัญหาให้กลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ รวดเร็ว สิ่งนี้จะเปิดไปสู่ประตูบานใหม่ๆ ได้อย่างไร้ขีดจำกัด


“ขอบคุณเราเหล่า “ยักษ์เขียว” (YAK Green) ที่ร่วมกันสร้างสิ่งที่ยาก ให้เป็นไปได้เสมอ”


ภาคการเกษตร เป็นหนึ่งในภาคที่มีความท้าทายสูงที่สุด และไม่ง่ายในการพัฒนา แต่เราเชื่อเสมอว่า “เป็นไปได้” หากเราสามารถพัฒนาคนในภาคการเกษตรส่วนหนึ่งให้กลายเป็นผู้ประกอบการเกษตรมูลค่าสูง (Agripreneur) และเพิ่มมูลค่าผลผลิตภาคการเกษตรต่อไร่ ในภาพรวมได้อย่างจริงจัง หากทำได้จริง ผู้คนมากมายจะได้ประโยชน์ และสามารถยกระดับภาคการเกษตร ที่จะสร้างความมั่นคงทั้งทางด้านอาชีพ เศรษฐกิจ อาหาร และความยั่งยืนให้คนไทยและโลกใบนี้ได้อย่างมากมายจริงๆ ขอบคุณทุกคนที่ยอมมาเหนื่อยกับงานสุดท้าทาย และมีคุณค่านี้ด้วยกัน พี่เว้ วิเชฐ Vichate Tantiwanich , พี่ลี Apitan Lee, อ.โอ็ค Paron Chatakul, Alek Akadaj Jantaradacha, Pop Padipark Pop Milindapradheep, ยุ้ย Yui Sararee, พี่บ๊วย Buay Watcharakhun, ปุ้นปิ้น Puntpin Teerabussayawes ฯลฯ รวมทั้งเพื่อนเพ็ชร Petch Kaewchana มาบ้าพลังไปด้วยกันอีก 10 ปี และมาย้อนมองจุดเริ่มต้นในการส่งออกพื้นที่สีเขียวของไทยไปทั่วโลก ด้วยรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะร่วมกันครับ
บันทึกไว้ระหว่างการเดินทาง บอม โอฬาร วีระนนท์ - CEO and Co-founder, DURIAN - CEO and Co-founder, Yak Green (ยักษ์เขียว)
Comments


bottom of page