top of page
  • Writer's pictureBomOlarn

" สร้างเศรษฐกิจ สร้างคน สร้างชีวิต "


บอม โอฬาร วีระนนท์ และ ดร.อุตตม สาวนายน กับการแลกเปลี่ยนมุมคิด เพื่อพัฒนาหลายมิติของประเทศไทยร่วมกัน
" ถ้าหัวใจ มันเชื่อมถึงกัน เรื่องอื่นใดนั้น ไม่ต้องพูดถึง "

สำหรับผมนั้น ตำแหน่งใดๆ หาสำคัญเท่ากับมิตรภาพ ความจริงใจ ความเคารพ เชื่อถือ ให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่


" สร้างเศรษฐกิจ สร้างคน สร้างชีวิต "

วันนี้มีโอกาสนั่งสนทนาแลกเปลี่ยนกับ ดร.อุตตม สาวนายน ดร.อุตตม สาวนายน ในฐานะพี่ชายที่เคารพรัก กับหัวข้อสนทนาที่หลากหลาย ทั้งมิติการเมือง ธุรกิจ สังคม และการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต


ผมรู้จัก อาจารย์อุตตม ตั้งแต่สมัยอาจารย์เป็นรมว.อุตสาหกรรม จากการแนะนำของพี่เอก ดร.ณพพงศ์ ธีระวร และได้ประจักษ์ด้วยตนเอง ถึงการเป็นผู้นำ ที่มีความสามารถ ศักยภาพสูง ไม่โกงกิน ทำประโยชน์ให้บ้านเมืองมามากมาย และตั้งใจทำงานเพื่อสร้างประโยชน์ และปัญญา มากกว่าการแสวงหาอำนาจใดๆ และสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย อาจารย์พร้อมสนับสนุนอย่างสุดใจจริงๆ


ดังนั้นเมื่อในเวลาต่อมา อาจารย์มีพันธกิจ ทั้งในบทบาทของการก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐ และเป็นหัวหน้าพรรค และอยากให้เราไปช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อน จึงเป็นการไปช่วยที่ทั้งเต็มใจและตั้งใจเป็นหนึ่งในฟันเฟืองเล็กๆ ที่สนับสนุนอย่างสุดความสามารถจริงๆ


หลังชนะการเลือกตั้ง อาจารย์ก้าวขึ้นเป็น รมว.คลัง และการผสานพลังของทีม 4 กุมาร ร่วมกับ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย จนพลิกฟื้นขึ้นมาได้แบบรวดเร็ว แต่สุดท้ายด้วยการเมืองในยุคที่เรารู้ว่า มันได้ตัดสินกันที่ความสามารถเพียงเท่านั้น ก็ทำให้ประเทศไทยต้องเสียหนึ่งในทีมเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในแวดวงการเมืองของประเทศไทยไป


วันนี้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันแบบสบายๆ เลยถือโอกาสชวนอาจารย์สนทนา คงสิ่งที่เราอยากทำให้มันเกิดขึ้นจริงในรุ่นของเรา หลุดพ้นจากกรอบการเมืองที่ทำให้ประเทศจมปลัก ติดหล่มมานับสิบๆ ปี ว่าต้องทำอย่างไร และทำไมที่ผ่านๆ มาถึง ไม่ทำ ทำไม่ได้ และหากจะทำให้ได้ เราต้องใช้ทรัพยากร มีองค์ประกอบใดบ้าง และทำอย่างไรให้สำเร็จ


แน่นอนว่าภาพต่างๆ ที่พูดคุยกันยังไม่สมบูรณ์ ด้วยเวลาอันจำกัด แต่มันได้จุดประกายไฟ และกระตุ้น Curiosity และการลงมือทำในมิติที่ใหญ่ขึ้น ทั้งในเชิงธุรกิจ และการสร้างแรงกระเพื่อมดีๆ ให้ประเทศนี้ยิ่งขึ้นไปเอง

- ทำอย่างไร ให้ “Politics Finance” เป็นที่เข้าใจ ตื่นรู้ และผู้คนมีส่วนในการแก้ไข

- ทำอย่างไร ให้วัฒนธรรมการเมืองของไทย ต้องสามารถทำให้ คนเก่งๆ มีความสามารถ กล้าเข้ามาทำงานการเมือง

- ทำอย่างไร ให้คนรุ่นใหม่ สามารถทำงานร่วมกับคนรุ่นใหญ่ และสร้างคนคุณภาพ เข้าไปอยู่ในพรรคการเมืองทุกๆ พรรค อย่างมีบทบาท รู้หน้าที่ และร่วมขับเคลื่อนสังคมได้

- ทำอย่างไร ให้เศรษฐกิจและการศึกษาประเทศไทย ไม่ติดกับดับการพัฒนาที่ขึ้นๆ ลงๆ แบบไร้ทิศทาง จนทำให้เราเป็นประเทศที่แม้ไม่ตกต่ำ แต่ก็ไร้โอกาสในการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

- ทำอย่างไร ให้คุณภาพชีวิต ของคนในประเทศไทย ดีขึ้นได้อย่างทั่วถึง และมีโอกาสในการเติบโต

- ทำอย่างไร ให้ธุรกิจไทย สามารถแข่งขัน และคว้าโอกาสในระดับนานาชาติได้จริงๆ

- และทำไม การขับเคลื่อนเรื่องสำคัญๆ ใหญ่ๆ จำเป็นต้องอาศัยพลัง ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนร่วมกัน


เรื่องแบบนี้น่าสนใจ อยากพัฒนาตนเอง และองค์กร ยิ่งขึ้นไปอีก

สำหรับผมบทสนทนาวันนี้ เป็นสิ่งที่โครตมีคุณค่า

และจะยิ่งนำมันไปต่อยอดพัฒนาให้มีค่ายิ่งกว่านี้ด้วยการลงมือทำ


บันทึกไว้ด้วยใจมีพลัง

บอม โอฬาร วีระนนท์

- CEO and Co-founder, DURIAN

- CEO and Co-founder, Yak Green (ยักษ์เขียว)

- Advisor and Co-founder, ANYA Meditec

- Advisor and Co-founder, OKOL

- Advisor and Co-founder, น้ำใสไทย


📍www.yakgreen.com

📍www.duriancorp.com

📍www.bomolarn.com

📍www.tojo.news

📍www.anyameditec.com

📍www.namsaithai.com

📍www.okol.co.th


#สุขภาพดีสร้างได้#สร้างร่างใหม่ด้วยตัวเราเอง

#ยักษ์เขียว#ปลูกต้นไม้ในใจคน

#Agripreneur#Agtech#GreenTech#BCG

#DURIAN#WhereAngelsMeetUnicorns

#BomOlarn#BomOlarn2023#OlarnWeranond

#ประเทศไทยพัฒนาได้ถ้าร่วมใจกัน

Comments


bottom of page