top of page
  • Writer's pictureBomOlarn

ปลูกต้นไม้ของพ่อ ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์


หนึ่งในพันธกิจหลักของ “ยักษ์เขียว” คือการส่งออกพื้นที่สีเขียวของไทย ออกไปทั่วโลก และในครั้งนี้ถือเป็นพันธกิจสำคัญยิ่งอีกครั้ง เนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทางสถานทูตไทย ณ กรุงอาบูดาบี จึงมีโครงการปลูกต้นราชพฤกษ์ 300 ต้น เพื่อเฉลิมฉลองในวาระดังกล่าว ร่วมกับบริษัทเอกชนชั้นนำ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันยั่งยืนระหว่าง 2 ประเทศอย่างยาวนาน

“ต้นไม้ประจำชาติไทย จะเบ่งบาน งอกงาม ณ ตะวันออกกลาง เป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ของ 2 ประเทศร่วมกัน”

ต้นราชพฤกษ์ (หรือต้นคูน) เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำประเทศไทย ที่ออกดอกสวยงามทั้งต้น (Flowering tree) โดยเฉพาะในฤดูแล้งจึงได้อีกชื่อหนึ่งว่าลมแล้ง และยังเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนนาน ทั้งทนทานต่อสภาพแวดล้อมแห้งแล้งได้ดีมากอีกด้วย เชื่อว่าต้นราชพฤกษ์ทั้ง 300 ต้นที่ยักษ์เขียวคัดเลือกเป็นอย่างดีทั้งรูปทรงและสุขภาพ และจัดส่งไปให้ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จะเติบโตอย่างสง่างามแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศต่อไป ต้นราชพฤกษ์ เวลาออกดอกสีเหลืองสะพรั่ง งดงามไปทั้งต้น ตรงกับสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จึงถูกตั้งชื่อว่าเป็น "ต้นไม้ของในหลวง" ดอกราชพฤกษ์ ถือเป็นดอกไม้ประจำชาติไทย ทั้งเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่ช่วยเสริมทั้งบารมี เกียรติยศ และชื่อเสียง


"ยักษ์เขียวส่งต้นราชพฤกษ์ไปปลูกในโครงการของสถานทูตไทย ณ กรุงอาบูดาบี"

ในการนี้ยักษ์เขียว YAK green channel ได้รับเกียรติอย่างยิ่งในการคัดสรร ต้นราชพฤกษ์ ที่มีมาตรฐานสูง ทั้งรูปทรง ความแข็งแรง ตลอดจนมีเทคโนโลยี ในการบันทึกข้อมูล ที่สามารถให้ทั้งความรู้เรื่องต้นไม้ และอื่นๆ เพื่อให้โครงการดีๆ ที่เกิดจากความริเริ่มอันดีของสถานทูตไทย ณ กรุงอาบูดาบี ภายใต้การนำของ นายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูตไทย และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้ โดยจะมีกำหนดปลูกต้นไม้ ณ กรุงอาบูดาบี ร่วมกันในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 นี้


บันทึกไว้ระหว่างการเดินทาง บอม โอฬาร วีระนนท์ และ ทีมยักษ์เขียว - CEO and Co-founder, DURIAN - CEO and Co-founder, YAK GREEN (ยักษ์เขียว)** สารพัดเรื่องน่ารู้อีกมากมาย ที่เราสรรหามาเล่าสู่กันฟัง ฝากกดติดตามด้วยนะครับ ทั้งทาง Facebook / Youtube / IG / Twitter ชื่อเดียวครับ " YAK Green Channel "

หมายเหตุ : "ยักษ์เขียว" หรือ YAK Green Channel ตั้งใจสร้างเนื้อหาดีๆ เกี่ยวกับต้นไม้ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การปลูกป่าเศรษฐกิจ เกษตรทันสมัย เศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ เข้าใจง่าย เริ่มต้นจากก้าวแรก เพื่อสร้างชุมชนคนรัก "สีเขียว" สู่การลงมือทำ เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโลกใบนี้ร่วมกันComments


bottom of page