top of page
  • Writer's pictureBomOlarn

กราบขอบคุณพี่เว้ วิเชฐ ตันติวานิช มากกว่าความรู้ คือ หัวใจที่ให้กัน


พี่เว้ วิเชฐ ตันติวานิช หนึ่งในพี่ชาย ผู้เป็นต้นแบบชีวิตมานับสิบปี เจ้าของปรัชญาการใช้ชีวิต #ชีวิตดีได้ไม่ต้องโกง

วันนี้เป็นสัปดาห์ที่ 5 แล้ว สำหรับหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (วกส.) ที่วันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่ง จากพี่ๆ มากมาย ที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในเพื่อยกระดับ GDP ภาคการเกษตรของประเทศไทย แต่ที่ต้องปรบมือให้จากหัวใจ คือ “พี่เว้” วิเชฐ ตันติวานิช Vichate Tantiwanich ต้นแบบชีวิตเจ้าของปรัชญาการใช้ชีวิตที่มีวรรคทองว่า “ชีวิตดีได้ไม่ต้องโกง”

"มองไกล บนไหล่ยักษ์" คือหัวข้อการบรรยายของพี่เว้ วิเชฐ ตันติวานิช ให้ วกส.รุ่นที่1 ณ ห้องธารทิพย์ กรมชลประทาน

“เลื่อนเวลามาให้อย่างเร่งด่วน บินกลับมาจากภูเก็ต และตรงมาแบ่งปันด้วยความเต็มใจ”

พี่เว้ เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตร และเป็นคณะกรรมการอำนวยการ ของหลักสูตร วกส. ที่จริงๆ พี่เว้ มีกำหนดการบรรยายในเดือนเมษายน 2565 แต่ด้วยวิทยากรวันนี้ ติดภารกิจเร่งด่วนและสำคัญจริงๆ ซึ่งเราพึ่งทราบกำหนดการที่เปลี่ยนไปในต้นสัปดาห์ก่อนเริ่มงานวันนี้ไม่กี่วัน และการเชิญวิทยากรระดับ Top ของประเทศ หากใครที่ทำงานด้านนี้อย่างจริงจังจะรู้ว่าต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเป็นอย่างดี และคิวแต่ละคนในการจัดการไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแม้แต่น้อย

ทุกครั้งที่ถ่ายทอด ที่เว้ จะไม่มีกั๊ก แต่ใส่อย่างสุดพลังเสมอ ด้วยมุ่งมั่นในการนำสิ่งที่มี ส่งต่อให้ผู้ฟังอย่างดีที่สุดเสมอ

แต่ด้วยหัวใจที่มีให้กัน พี่เว้ยอมสละเวลาสลับคิวมาพูดให้ ซึ่งต้อนแรกตั้งใจเข้าผ่าน Zoom มาจากภูเก็ต แต่ด้วยลูกอ้อนของพี่กร ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตร และรองผู้อำนวยการหลักสูตร วกส. ตลอดจนน้ำใจที่พี่เว้มีให้อย่างมากมาย ประกอบกับ Flight บินลงตัว พี่เว้จึงบินมาลงสนามบินที่กรุงเทพราว 11 โมง และให้คนรถเตรียมเสื้อผ้ามาจากบ้าน จากนั้นนั่งรถตรงมาบรรยายให้เราชาว วกส. ตรวจ ATK หน้างาน ปลอดภัยแล้วขึ้นมาลุยทันที


“ช่วยกันสร้าง Slide 10 นาที ย่อยประสบการณ์ 50 ปี แบ่งปันอย่างสุดประทับใจ”
ช่วงเวลาสำคัญ สองพี่น้องเศรษฐศาสตร์จุฬาฯ พี่เว้ วิเชฐ รุ่น13 บอมโอฬาร รุ่น 33 ใช้เวลา 10นาที กลั่นประสบการณ์ 50 ปี เพื่อทุกคน

ด้วยพี่เว้ยอมสลับคิวตนเองมาอย่างเร่งด่วน จึงไม่มีเวลาเตรียม Slide แต่พกประสบการณ์มาอย่างเต็มที่ และในเมื่อพี่เว้เสียสละมาทั้งที เราทั้งคู่จึงอยากให้ผู้ฟังได้รับประสบการณ์อย่างดีที่สุด เลยอาสากับพี่เว้ว่า พี่เล่ามาเลยครับ เดี๋ยวลงมือทำ Slide ให้เสร็จภายใน 7 นาทีแน่นอน นั่งลงมือทำ Slide ด้วยกันราว 10 นาที ได้ Slide ที่เป็นแก่นความคิด ตรงตามหัวข้อ


“มองไกล บนไหล่ยักษ์” ราว 20 Slides ที่แบ่งปันประสบการณ์ การเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีโอกาสการทำงานที่ เป็น Strategic Move ที่สร้าง Big Impact กับยักษ์ใหญ่ของไทย และนานาชาติ ที่พี่เว้คัดเลือกการทำงานกับ 3 ยักษ์ มาแบ่งปัน คือ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Thai Bev และ Air Asia ที่หลังจบการบรรยายทำให้เหล่าผู้บริหารระดับสูง ทั้งภาครัฐ และเอกชน เห็นทั้งโอกาสในการพัฒนาร่วมกัน และเรียนรู้จากประสบการณ์กันและกันได้มากมายจริงๆ

3 ยักษ์ที่แบ่งปันในวันนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Thai Bev และ Air Asia

ขอบคุณพี่เว้จากหัวใจ และขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหลักสูตร วกส.นี้ ทั้งกระทวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และ มูลนิธิเกษตรธิการ ที่ร่วมกันสร้างหลักสูตรเพื่อพัฒนาและเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรของประเทศไทย ขึ้นมาจริงๆ ภายใต้การผลักดันเบื้องหลังมานานกว่า 4 ปี ผ่านผู้คนมากมาย จนทำให้มันเกิดขึ้นได้จริง

ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) หนึ่งในผู้อยู่เบื้องหลังคนสำคัญในการก่อตั้งหลักสูตร วกส.

พี่กร ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รอง ผอ. หลักสูตร วกส. และพี่ทูน นำ้ตาลมิตรผล ขึ้นเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณ พี่เว้ วิเชฐ ตันติวานิช

พี่เกี๊ยก มารุต บูรณะเศรษฐกิจ อีกพี่ชาย ที่เป็นต้นแบบที่เคารพรัก อดีต CEO, Oishi ที่กล้าฝั่นและลุกขึ้นมาปั้นธุรกิจจาก BioTech Health & Innovation ด้วยตนเองในนาม BGGI

ความร่วมมือจากทั้งฝ่ายการเมือง ข้าราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ครั้งนี้

เป็นต้นแบบอย่างดีเยี่ยม ว่าถ้าเราสามารถประสานจุดร่วม สงวนจุดต่าง มองไปที่ประโยชน์โดยรวมของประเทศชาติ องค์กร และประสานเป้าหมาย แรงขับเคลื่อส่วนตัวเป็นลำดับถัดมา นำองค์ความรู้ที่มี (Knowledge) เชื่อมกับการสื่อสาร ขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ (Communication) และยึกโยงกับฝ่ายนโยบายได้ (Policy Link)
พี่สิทธ์ CPF แม้จะเรียนผ่านระบบ Online ก็มาแลกเปลี่ยน ถามคำถามอย่างทรงคุณค่าเสมอ
เดือนหน้าเตรียมเปิดรับรุ่นสองนะครับ ใครสนใจไปดูรายละเอียดได้ที่ https://acemoac.in.th
2morrow Scaler อีกหลักสูตรที่พี่เว้ กับเราทำร่วมกัน ใครสนใจไปดูได้ที่ https://www.2morrowscaler.com

บันทึกไว้ด้วยความปรารถนาดี บอม โอฬาร วีระนนท์ - CEO and Co-founder, DURIAN - CEO and Co-founder, Yak Green (ยักษ์เขียว) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)


สองพี่น้อง ถ่ายรูปร่วมกันก่อนเริ่ม Session เป็นอีกวันที่ทรงพลัง และคุ้มค่ามากๆ


เลข 1 คือสัญลักษณ์ประจำรุ่น1 และมีความหมายว่า เป็นมที่หนึ่ง ดีเลิศ เป็นนำ้หนึ่งใจเดียวกันทั้งหมด คือเราชาว วกส.
Kommentare


bottom of page