top of page
  • Writer's pictureBomOlarn

" 2morrow Scaler... รวมหมอจับเข่าเม้าท์โควิด "

#2morrowScaler #รวมหมอจับเข่าเม้าท์โควิด

พี่หมอนาย หมอมะเดื่อ หมอเจี๊ยบ และหมอบ๊อบ มาแบ่งปันหลากมุมมองแก่พี่น้อง Scaler กันอย่างอบอุ่น

เมื่อวานนี้เราชาว Scaler ทั้ง 6 รุ่น รวมพลกันแบบ Online หลายสิบชีวิต ด้วยความคิดถึง มาร่วมเติมพลัง ความรู้ เม้าท์มอย สายสัมพันธ์ เพื่อเตรียมตัวทั้งการป้องกันชีวิต สุขสภาพ และโอกาสทางธุรกิจที่มีมากมายหลัง Covid


โดยมีพี่ๆ หมอทั้ง 4 ท่านเป็นผู้แบ่งปันหลัก ได้แก่

- พี่หมอนาย นพ.ดิตถพงษ์ บุญอำพล, CEO, N.P. Medical

- พี่หมอมะเดื่อ นพ.ธนกฤต จินตวร, รองผู้อำนวยการ สถาบันการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- พี่หมอเจี๊ยบ พญ.อัญชลี อมรรุ่งมีธรรม, Owner, แอนจาลี คลินิก

- พี่หมอบ๊อบ ทพ.เสริมสกุล วงศ์ถิรพร, Managing Director, Smile Republic

เหล่า Scaler's Family หลายสิบชีวิต ครบทั้ง 6 รุ่น ไม่ใช่แค่มาฟัง แต่อยากมาเห็นหน้ากันจริงๆ อบอุ่นดีแท้
ช่วงเวลาวิกฤติเช่นนี้ สิ่งสำคัญมากที่สุด คือ "พลังใจ" และ "มิตรภาพ" ที่ช่วยช่วยทั้งพยุง ประคอง ส่งเสริมกันและกันไปถึงเป้าหมาน เพื่อให้ทุกคน Take off ได้ร่วมกันอีกครั้ง

2morrow Scaler ไม่ใช่แค่หลักสูตร แต่มันคือ "ครอบครัว ของผู้ประกอบการ" ที่เราเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า ว่าการขับเคลื่อนประเทศ ล้วนมีภาคธุรกิจเป็นหัวจักรในการขับเคลื่อน ภาครัฐต้องมีนโยบาย และ Infra Structure ที่เหมาะสม ในการส่งเสริมให้เอกชนทำงานได้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาคประชาสังคมของไทย

เหล่า Scaler's Family หลายสิบชีวิต ครบทั้ง 6 รุ่น ไม่ใช่แค่มาฟัง แต่อยากมาเห็นหน้ากันจริงๆ
ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไร สิ่งที่อยากให้เราทุกคนรักษาไว้ให้ได้ คือ "ความหวัง มิตรภาพ กำลังใจ และความมุ่งมั่นที่พร้อมจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมีพลัง"

ไม่ว่าพลังนั้นจะมาจากพลังบวกหรือลบ - พลังจาก ความฝัน ที่ตนตั้งไว้ - พลังจาก ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ตนต้องมี - พลังจาก คนข้างหลัง ที่เราเป็นหลัก ในการดูแล - พลังจาก ทนความเลวร้ายของการคอร์รัปชันที่ทำลายประเทศต่อไปไม่ไหว - พลังจาก เห็นนักการเมือง "ด้อยคุณภาพ" กัดกินประเทศไทย - พลังจาก การอยากทดแทนบุญคุณพ่อหลวง และแผ่นดินไทย - หรือ พลังจากแหล่งใดๆ ก็ตาม


May the force be with you.


- It is not in the star to hold our destiny but in ourselves. - (William Shakespeare)
Directors หลักสูตร 2morrow Scaler นำพี่เว้, พี่ป้อม, พี่ปุย และบอม โอฬาร ร่วมคุยกับหมอๆ ก่อนเริ่มอย่างออกรส และคิดถึงกัน

ดูบันทึกย้อนหลังได้ทาง


Comments


bottom of page