top of page
  • Writer's pictureBomOlarn

ญี่ปุ่น - ไทย จากธุรกิจ BCG สู่ธุรกิจอวกาศ


Mr.Olarn Weranond (DURIAN, YAK GREEN), Mr.Yuri Namikta (Bugswell) and K.Kwan Murakami meeting in Thailand

เมื่อวานกลับมาจาก Management Meeting ตอนเย็น มาประชุมกับ Mr.Yuri ชาวญี่ปุ่น นักธุรกิจหนุ่มที่น่าสนใจในแนวคิด ทั้งประสบการณ์การเป็น VC และ Venture Builder ในญี่ปุ่น และคิดผลิตภัณฑ์ที่มองไปในอนาคต อย่าง Protein จากพืช และแมลง ที่เราคุ้นเคยในฐานะ Super Food


แต่เค้ามองไปไกลกว่านั้น คือการมองต่อยอดไปถึงโลกในอนาคต ที่การเดินทางจะไม่จำกัดอยู่แค่บนผิวโลก แต่มองไปถึงการเดินทางไปในอวกาศ ทั้งในมิติของการสร้างอาณานิคมใหม่ๆ Spacecraft, Space Station ฯลฯ ที่อาหารพวก Super Food ที่มาจากธรรมชาติ แต่ให้คุณค่าทางอาหารสูง นอกจากนั้นยังต่อยอดไปถึงเรื่องการกำจัดขยะในอวกาศ ที่มีการออกแบบ ที่ต้องเรียกว่ามีประสิทธิภาพ แบบน่าสนใจ ที่เรียกว่ารองรับและมองไปในอนาคตจริงๆ


“แม้ไปอวกาศ แต่สุดท้ายก็กลับคืนสู่ธรรมชาติ”

พอเริ่มคุย เริ่มถูกคอ เริ่มต่อยอดไปหลายมิติเหนือกว่ากรอบธุรกิจ ที่แต่ละคนทำ สุดท้ายก็วกกลับมาที่ธรรมชาติ และก็มาพูดถึง “ยักษ์เขียว” และธุรกิจต่อเนื่อง ทั้ง Super Food, Health, Green Tech Landscape, etc. ที่เป็นโอกาสของทั้งประเทศไทย ญี่ปุ่น และโลกใบนี้


ถือเป็นอีกวันที่ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง เก็บสะสมแนวคิด ที่อาจต่อยอดในหลายมิติต่อมา ต้องขอขอบคุณน้องขวัญ น้องสาวคนเก่งจากรั้ว IR จุฬาฯ ที่ไปตั้งรกรากและทำงานที่ญี่ปุ่นมานับสิบปี และมีโอกาสได้ร่วมงานกัน ตอนเราชาว DURIAN พาพี่ๆ ผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน จากหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 2 ไปดูงานที่ เมืองฟุกุโอกะ และคุมาโมโต้ ประเทศญี่ปุ่น ที่ทำให้ได้น้องสาวเก่งๆ ดีๆ เพิ่มขึ้นอีกคน มาเชื่อมโยงธุรกิจให้


“สิ่งที่ได้เรียนรู้ และประทับใจ”

1.ทุกๆ มิตรภาพสามารถงอกงามในทุกมิติได้เสมอ หากเรารู้จักให้เกียรติ ไว้วางใจ และเปิดโอกาสให้ตนเองและผู้คน

2.กระบวนการคิด ที่คิดไปข้างหน้า แตกต่าง ศึกษาจนรู้จริง มีรายละเอียดและความเชี่ยวชาญ จนทำให้แม้เป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึง แต่สามารถทำให้ผู้คนมองเห็นอนาคต และจับต้องได้ร่วมกัน


บันทึกไว้ระหว่างการเดินทาง

บอม โอฬาร วีระนนท์

- CEO and Co-founder, DURIAN

- CEO and Co-founder, Yak Green (ยักษ์เขียว)Comments


bottom of page