top of page
  • Writer's pictureBomOlarn

"อ.สมชาติ เศรษฐสมภพ … ในความทรงจำ"

Updated: Apr 7


ผศ.สมชาติ เศรษฐสมภพ อาจารย์ที่เคารพรัก ที่ทำให้วิชา Strategic Management (BA 703) อยู่ในความทรงจำของศิษย์มากมาย
ผศ.สมชาติ เศรษฐสมภพ อาจารย์ที่เคารพรัก ที่ทำให้วิชา Strategic Management (BA 703) อยู่ในความทรงจำของศิษย์มากมาย

ด้วยวันนี้ กำลังจะขึ้นเวที TBS Grad Open House 2024 ในฐานะศิษย์เก่า MBA TU รุ่น 50 (TBS : Thammasat Business School) ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ เลยนั่งระลึกถึงสมัยเรียน และคิดถึงบทความที่เคยเขียนถึง อ.สมชาติ เศรษฐสมภพ และพยายาม Search หาใน Google แต่ไม่พบ เลยไปหาบทความที่เคยเขียนไว้มาลงใน Blog นี้ เพราะอย่างน้อย เมื่อต้องการทวนความทรงจำ เราจะกลับมาย้อนดู ย้อนอ่านได้เสมอ และนี่คือบทความที่เคยเขียนถึงอาจารย์ที่เคารพรักไว้ หลังจากไปร่วมงานสวดพระอภิธรรม ของอาจารย์กับหนุ่มและเติ้ง เพื่อน MBA รุ่นเดียวกันมาครับ


บอม โอฬาร วีระนนท์, หนุ่ม วีรศักดิ์ พิพัฒน์กุลชาติ และเติ้ง ถาวร ศุภเดโชชัย MBA TU#50 มาร่วมเคารพ อ.สมชาติ เศรษฐสมภพ
บอม โอฬาร วีระนนท์, หนุ่ม วีรศักดิ์ พิพัฒน์กุลชาติ และเติ้ง ถาวร ศุภเดโชชัย MBA TU#50 มาร่วมเคารพ อ.สมชาติ เศรษฐสมภพ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ระหว่างการดูงานอยู่ที่เมือง โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผมได้รับการแจ้งข่าวจากเพื่อนรัก หนุ่ม ประธานรุ่น MBA TU#50 ถึงข่าวที่ทำให้เราหลายๆ คนใจหาย คือ อ.สมชาติ เศรษฐสมภพ หนึ่งในอาจารย์ที่ผมเคารพรัก ที่ช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชา ให้เรามีองค์ความรู้เชิงธุรกิจที่ดี จากการเรียน MBA ม.ธรรมศาสตร์ ได้เสียชีวิตลงและมีกำหนดการสวดพระอภิธรรม ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร ศาลา 10 ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2567 และมีกำหนดพิธีฌาปนกิจ ในวันที่ 16 กันยายน เวลา 17.00 น. เมื่อกลับมาถึงเมืองไทย จึงตั้งใจจัดเวลาไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมในวันนี้ และได้เจอเพื่อนหนุ่ม และเติ้ง เพื่อน MBA TU #50 ที่ร่วม Class เรียน SM (Strategic Management) ที่ อ.สมชาติ เป็นผู้สอนมาร่วมงานด้วยเช่นกัน ในโอกาสนี้ถือโอกาสเขียนระลึกถึง กับ อ.สมชาติ ในความทรงจำของลูกศิษย์ตัวเล็กๆ คนนี้ ไว้ระลึกพระคุณครูเสมอไป

กราบลา อ.สมชาติ เศรษฐสมภพ เป็นครั้งสุดท้าย ด้วยความอาลัยยิ่ง
กราบลา อ.สมชาติ เศรษฐสมภพ เป็นครั้งสุดท้าย ด้วยความอาลัยยิ่ง

 “สุดยอดอาจารย์ ด้าน Strategic Management ที่เปี่ยมด้วยความรู้ ประสบการณ์ ความเมตตา แบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตน”

หากมีใครถามถึง ผศ.สมชาติ เศรษฐสมภพ นิยามด้านบน คือความทรงจำของผมที่มีต่อ อ.สมชาติ ผมเข้าเรียนปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2550 (MBA TU#50) ในวัยนั้นไม่ได้คาดหวังเกรดเฉลี่ยดีๆ แต่อย่างใด แต่มีจุดหมายการเรียน เพื่อนำวิชาต่างๆ ไปใช้งาน และสร้างธุรกิจจริง ดังนั้นวิชาไหน ที่ใครบอกว่าดี อาจารย์เก่ง มีประสบการณ์จริง และตั้งใจสอนอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะการบ้านโหดแค่ไหน ตัดเกรดยากอย่างไร ก็ไม่เคยหวั่น เพราะอยากได้ฝากตัวเป็นศิษย์ปรมาจารย์ด้านธุรกิจในคณะนี้ ซึ่งแน่นอนว่า หนึ่งในวิชา ที่ขึ้นชื่อว่า ให้การบ้านมากที่สุด ให้เกรดยาก ทำ Workshop แทบทุกครั้ง และรวมคนบ้าพลัง ชอบคิดเชิงกลยุทธ์ ชอบท้าทาย ไม่กลัวเสียหน้า ไม่กลัวการวิพากวิจารย์ และชอบการแลกเปลี่ยน แข่งขัน มาไว้ด้วยกัน คือวิชา “BA 703 Strategic Management (SM)” ที่ อ.สมชาติ เป็นผู้สอน

การสวดพระอภิธรรม อ.สมชาติ เศรษฐสมภพ ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร ศาลา 10 ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2567
การสวดพระอภิธรรม อ.สมชาติ เศรษฐสมภพ ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร ศาลา 10 ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2567

อ.สมชาติ มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่พ่วงดีกรีปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ (MBA) จากEASTERN WASHINGTON UNIVERSITY โดยเป็นอาจารย์พิเศษ (Adjunct Faculty) ที่สอนวิชา SM เป็นหลัก และเป็นนักบริหารและนักธุรกิจตัวจริง ที่เป็นหุ้นส่วนบริษัท ไทยไทโย จำกัด ที่ผลิตทั้งตู้เซฟนิรภัย เฟอร์นิเจอร์สำนักงานทั้งไม้ปาร์ติเกิ้ลและเหล็ก ส่งออกไปกว่า 25 ประเทศทั่วโลก ด้วยมีนวัตกรรมในสินค้าและบริการของตัวเองเสมอ จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และยังเป็นผู้บริหารและที่ปรึกษาบริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกของเล่นเด็กผลิตจากไม้ยางพาราเจ้าแรกของโลก ภายใต้แบรนด์ “PlanToys” อีกด้วย

 

“AF : Article File และ Analysis หัวใจของการเรียนรู้”


ตัวอย่างงาน AF (Article File) ที่เราทุกคนในวิชา BA702 ต้องนำ Model ธุรกิจหลากหลาย มาวิเคราะห์ใช้อย่างเหมาะสม
ตัวอย่างงาน AF (Article File) ที่เราทุกคนในวิชา BA702 ต้องนำ Model ธุรกิจหลากหลาย มาวิเคราะห์ใช้อย่างเหมาะสม

ฝึกกระบวนการคิด ด้วยการลงมือทำต่อเนื่องทุกครั้ง ในทุก Class คือสิ่งที่ อ.สมชาติ ปลูกฝังเราผ่านกระบวนการเรียนการสอน SM (Strategic Management) ในยุคนั้น โดยใน Class จะให้เราจับกลุ่มกลุ่มละราว 4-5 คน ไม่มากกว่านี้ เพื่อป้องกันการ Free Rider และให้งานการวิเคราะห์ “Article File” หรือที่เราเรียกกันย่อๆ ว่า “AF” ในทุกสัปดาห์ ซึ่งจะมีประเด็นหัวข้อและกรอบการวิเคราะห์ที่ต่างกันไป เช่น Stakeholders and Executive Intention, Internal / External Environment Analysis & Strategic Management, Strategy Implementation, Strategic Management and its Application, Ethical and SMP, etc.

 

อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์ คือ หนึ่งใน Case Study ที่ฝึกวิธีคิดใน 2 วิชา คือ Strategic Management และ Entrepreneurship
อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์ คือ หนึ่งใน Case Study ที่ฝึกวิธีคิดใน 2 วิชา คือ Strategic Management และ Entrepreneurship

โดยในทุกๆ ครั้งเราต้องทำรายงานส่งให้อาจารย์ และพี่ TA ในการตรวจ โดยมีหลักคือ เลือก Topics ตามที่อาจารย์กำหนด จากนั้นจึงหา Case Study ที่เราสนใจ ทั้งในไทย และทั่วโลก และทำ Literature Review โดยการหา Article File จากแหล่งข้อมูลต่างๆ จำนวนมาก และเลือกอันที่แตกต่าง และมีประเด็นในการวิเคราะห์ มาทำงานร่วมกัน จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์ (Analysis) ด้วย Model และ กรอบการวิเคราะห์ที่หลากหลาย ที่เราอยากลองหยิบมาใช้อย่างเหมาะสม โดยไม่ปิดกั้นใดๆ ทั้งยังต้องสรุป (Conclusion) และแนะนำ (Suggestion) ว่าทีมเราได้เรียนรู้อะไรจาก Case นั้นๆ และมีข้อแนะนำอย่างไร หากเราเป็นที่ปรึกษา หรือเราอยู่ในสถานการณ์นั้นๆ โดย อาจารย์จะคอยตัดเกรดงานที่เราทำเป็นราย Week แบบเข้มข้น ไม่เกรงใจใคร จำได้ว่าเราได้ B หรือ C ในสัปดาห์แรกๆ และต้อง Speed ขึ้นมาตามเพื่อนให้ทันอย่างรวดเร็ว

 

“ฝึกการนำเสนอ วิพากษ์ อย่างสร้างสรรค์”


พวงหรีดดอกไม้ธรรมชาติ สะท้อนการเติบโตของ บจ.ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน และบจ. ยักษ์เขียว ที่ส่วนหนึ่งของความรู้ มาจาก TBS
พวงหรีดดอกไม้ธรรมชาติ สะท้อนการเติบโตของ บจ.ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน และบจ. ยักษ์เขียว ที่ส่วนหนึ่งของความรู้ มาจาก TBS

เมื่อมองย้อนกลับไป Class การเรียนการสอนของ MBA ธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Class ของ อ.สมชาติ เป็นอีกตัวอย่างที่ดีมากๆ ที่ให้เราในวัยนั้นมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ในมิติของการวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์ การนำเสนออย่างรอบคอบ มีกลยุทธ์ และการทำงานเป็นทีม ด้วยในแต่ละสัปดาห์นอกจากจะโดนตัดเกรดกันแบบตรงไปตรงมาแล้ว ยังต้องผลัดเปลี่ยนกันขึ้นไปนำเสนอแนวคิดของแต่ละกลุ่มสลับกันไป ต้องฝึกการถาม และวิพากษ์เพื่อนๆ กลุ่มอื่นๆ อย่างจริงจัง ต่อหน้าอาจารย์ที่ทั้งประสบการณ์ และหลักการแน่นมากๆ ยิ่งทำให้ต้องรอบคอบ ท้าทาย เพราะทุกครั้งอาจารย์จะมีการแทรกคำถาม แนวคิด และลูกล่อลูกชน เพื่อทดสอบว่าเราคิด และเข้าใจในเนื้อหานั้นจริงๆ หรือไม่ ด้วยบุคลิกที่มั่นใจ มืออาชีพ แต่เปี่ยมด้วยความเมตตา และป็นกันเอง ทำให้การเรียน SM สำหรับผมมีความสุข สนุก และกระตุ้นการพัฒนาในทุกๆ ครั้งที่ได้เข้าเรียนเสมอ และมั่นใจว่าใครที่เรียน SM กับอาจารย์ มักจะมีหลักการพื้นฐานด้านการวิเคราะห์ การบริหารธุรกิจที่แน่น ทั้งเป็นรากฐานสำคัญในการต่อยอดความรู้ และเข้าสู่สนามแข่งขันในโลกธุรกิจได้ทุกระดับ เพราะกว่าจะจบเชื่อว่าต้องทำแบบนี้วนๆ กันในทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลา 3-4 เดือน จนกินนอนกับเป็น SM เลยทีเดียว

 

“ขอร่วมส่ง อ.สมชาติ สู่สุขคติภพ ด้วยจิตคารวะ”


ส่วนหนึ่งของพวงหรีด ที่ส่งมาเพื่อแสดงความอาลัย และคิดถึง อาจารย์สมชาติ เศรษฐสมภพ ในครั้งสุดท้
ส่วนหนึ่งของพวงหรีด ที่ส่งมาเพื่อแสดงความอาลัย และคิดถึง อาจารย์สมชาติ เศรษฐสมภพ ในครั้งสุดท้

สำหรับผม กล่าวอย่างสำนึกในบุญคุณอาจารย์ได้เต็มปาก และเต็มใจว่าส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่มี คือได้จากการที่ อ.สมชาติ เศรษฐสมภพ ประสิทธิ์ประสาททั้งวิชาและประสบการณ์ให้ และให้หลักการในการแสวงหา และพัฒนาความรู้ด้วยตนเองตลอดทั้งชีวิต ซึ่งเป็นพื้นฐาน ที่มีคุณค่ามากจริงๆ วันนี้ได้มีโอกาสกราบอาจารย์เป็นครั้งสุดท้าย ณ งานสวดพระอภิธรรม สิ่งหนึ่งที่ตั้งจิตอฐิษฐาน คือ “ขอขอบพระคุณอาจารย์สมชาติ เศรษฐสมภพ ที่ได้ประสิทธประสาทวิชาให้ และจะนำองค์ความรู้ที่มี ไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจ สังคม และประเทศไทย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำได้ และหากมีคุณความดี และกุศลใดๆ ที่ผมได้ทำในชาตินี้ ขออุทิศให้อาจารย์สมชาติ และขอร่วมส่งอาจารย์สู่สวรรค์และขอพรให้อาจารย์เข้าสู่มรรคผลนิพพานในกาลเวลาอันควรด้วยเทอญ”

 

“พฤษภกาษร อีกกุญชรอันปลดปลงโททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา”

 


บรรยากาศงานสวดอภิธรรมงาน อ.สมชาติ เศรษฐสมภพ เป็นครั้งสุดท้าย จากใจลูกศิษย์ที่พัฒนาเพราะวิชาความรู้จากอาจารย์
บรรยากาศงานสวดอภิธรรมงาน อ.สมชาติ เศรษฐสมภพ เป็นครั้งสุดท้าย จากใจลูกศิษย์ที่พัฒนาเพราะวิชาความรู้จากอาจารย์

ด้วยรักและเคาพเสมอมา และตลอดไป

บอม โอฬาร วีระนนท์

- CEO and Co-founder, DURIAN

- CEO and Co-founder, Yak Green (ยักษ์เขียว)

- Advisor and Co-founder, ANYA Meditec

- Advisor and Co-founder, OKOL

- Advisor and Co-founder, น้ำใสไทย

 

Comments


bottom of page