top of page
  • Writer's pictureBomOlarn

พี่สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เจอทีไร สุขใจเสมอ


พี่สน สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ และบอม โอฬาร วีระนนท์ เจอทีไร สุขใจเสมอ

สำหรับผมหนึ่งในนักการเมืองคุณภาพที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทย คือ พี่ชายคนนี้ครับ พี่สน สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

พี่สนเป็นรัฐมนตรี คุณภาพ ที่รู้ว่าต้องทำงานกับข้าราชการอย่างไร ในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ อย่างมีพลัง และไม่ว่าไปอยู่ที่ใด ก็จะสร้างผลงานเพื่อประชาชนได้อย่างโดดเด่นเสมอ

สมัยเป็น รมว.พลังงาน เป็นผู้ริเริ่มในการสร้างโครงการ “Energy for All” หรือพลังงานเพื่อทุกคน ที่ได้ริเริ่มหลายสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจฐานราก และประชาชน ที่หากนำมาต่อยอดประเทศชาติจะได้ประโยชน์ในระยะยาวมากๆเช่น

-โครงการ “โรงไฟฟ้าชุมชน” ที่กระจายประโยชน์ให้ชุมชนทั่วประเทศ หากใช่บริษัทใด บริษัทหนึ่ง -โครงการผลักดันน้ำมัน Bio Diesel B10-B20 ซึ่งช่วยทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตชาวสวนปาล์ม และดูดซับ Supply ส่วนเกิด แบบเข้าใจแนวคิดการบริหาร ที่แค่พลิกมุมคิด และลงมือทำ ก็ทำให้ผู้คนนับล้านได้ประโยชน์ได้ -การสนับสนุนพลังงานสะอาดในทุกรูปแบบผ่านโครงการหลากหลาย ที่เชื่อว่า หากพี่สนมีโอกาสได้อยู่ในตำแหน่งนานกว่านี้อีกเพียงไม่กี่เดือน ประเทศไทยจะเกิดการยกระดับด้านพลังงาน รถไฟฟ้า ฯลฯ อีกมากมาย แต่หลายครั้งบทเรียนทางการเมือง ก็ได้สอนให้เรา มีมิติในการคิดที่ครบมุมมากขึ้น


สมัยเป็น รมว.พาณิชย์ เป็นผู้ริเริ่มในการขับเคลื่อน ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นผลงานที่โดดเด่น ที่มี “ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ” เข้าร่วมโครงการกว่า 90,000 ร้านค้าตั้งแต่ปี 2562 และสร้างประโยชน์ให้ผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 14 ล้านคน อีกทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มผลักดันการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับอาลีบาบา เพื่อพัฒนาด้าน e-Commerce จนถึงกระทั่งสามารถเชื่อมโยงและเชิญ Jack Ma มาช่วยโปรโมท และขยายการลงทุนในประเทศไทย

ที่ยังสามารถต่อยอดได้อีกมากมายหลายมิติ


สิ่งที่เล่ามาข้างต้น ล้วนส่งผลกระทบในระดับกระตุ้น GDP ของประเทศไทยได้เลย คนแบบนี้ละครับ ที่ผมสนับสนุนสุดสองแขน

ว่าควรมีโอกาส และฐานกำลังอย่างแข็งแรงในการขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดขึ้นจริง โดยไม่ถูกเกมการเมือง หรือผลประโยชน์ทับซ้อนของใครๆ ทำให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต้องขาดช่วงไป


สำหรับผมการได้ทำงานร่วมกับพี่ๆ ที่เป็นมากกว่าคนเก่ง แต่เป็นคนที่ตระหนักถึงประโยชน์ของสังคม มีวิสัยทัศน์ และทำงานขับเคลื่อนสิ่งที่คิดให้เกิดขึ้นได้จริง ถือเป็นประสบการณ์อันล้ำค่า ที่เชื่อว่าจะเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนสิ่งที่คิด ทั้งในฐานะภาคประชาชน ภาคเอกชน หรือตัวแทนคนตัวเล็ก ที่มีโอกาสมีส่วนร่วมในการเสนอแนะและกำหนดนโยบายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

ขอบคุณช่วงเวลาร่วม 2 ชม. ในวันนี้ ถือเป็นอีกวัน ทีเติมมิติมุมคิดและการเติบโตได้มากจริงๆครับ


ด้วยรักและเคารพเสมอ บอม โอฬาร วีระนนท์ - CEO and Co-founder, DURIAN - CEO and Co-founder, Yak Green (ยักษ์เขียว) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

Comments


bottom of page