top of page
  • Writer's pictureBomOlarn

“FinTech เปิดโลกนวัตกรรมทางการเงิน” @เชียงใหม่

Updated: Mar 18, 2020

คิด ทำ ใช้ อย่างไร เข้าใจได้ในงานเดียว

ณ ห้อง Imperial Hall1, โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง จ.เชียงใหม่


งานนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง สมาคมฟินเทคประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) และ NIA โดยเราจัด Road Show แบ่งปันความรู้ ร่วมกันทั้งหมด 6 ครั้งทั่วประเทศ สำหรับเมื่อวานนี้เป็นการแบ่งปันความรู้ให้กับเล่า SMEs, สถาชิกสภาอุตสาหกรรมและผู้ที่สนใจในเขตภาคเหนือ แม้ว่าจะเป็นวันศุกร์ แต่คนมากันล้นๆ ห้อง และไม่ยอมลุกไปไหน เพราะสนใจในการพัฒนาด้านนวัตกรรม และโอกาสทางธุรกิจในโลกยุคใหม่

ถ้าร่วมมือกันจริงจัง ภาครัฐ เอกชน ประชาชน คือ คำตอบในการพัฒนาประเทศ


ทุกครั้งที่แบ่งปัน หัวใจสำคัญ คือ ทำอย่างไรให้ผู้ฟังได้ประโยชน์สูงสุด

ทุกครั้งที่ผมไปบรรยาย ผมจะเริ่มต้นจากการถามก่อนว่า Audience เป็นใคร มีพื้นฐานความรู้ แค่ไหนในการสร้างและลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม และจะลงจากเวทีไปถามแทบทุกครั้งว่าสิ่งที่ผู้ฟังตั้งใจ อยากมาฟังจริงๆ คืออะไร และจะ Custom การบรรยายให้ตรงกับสิ่งที่ผู้ฟังอยากฟังมากที่สุด และสิ่งที่มักพบเจอในทุกๆ ครั้ง ทุกๆ เวที คือ กลุ่มผู้ฟังมักมีความหลากหลาย และมีกลุ่มคนที่มีศักยภาพสูงร่วมด้วยทุกครั้ง อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีกำลังและความฝันในการขับเคลื่อนธุรกิจ สังคม และประเทศไทยให้ดีขึ้น

ผมมีความเชื่อจากหัวใจว่าถ้าเรามีการทำงานร่วมกันอย่างจริงจัง ร่วมกันจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยเปิดโอกาสให้คนที่อยู่ในสนามรบ หรือคนในโลกที่เผชิญกับการแข่งขันและเข้าใจสถานการณ์ในเรื่องนั้นๆ จริงๆ เข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ร่วมกับทั้งผู้กำหนดนโยบาย ฝ่ายวิชาการและภาคสังคม จะทำให้เราขับเคลื่อนอย่างมีพลังขึ้นมาก


-อยากผลักดัน อุตสาหกรรม ต้องให้คนในอุตสาหกรรมนั้นๆ มีส่วนร่วม

-อยากผลักดัน SMEs, ต้องให้ SMEs มีส่วนร่วม

-อยากผลักดัน นวัตกรรม และ Startup ต้องให้คนในวงการ Startup จริงๆ มีส่วนร่วม

-อยากผลักดัน Fintech ต้องให้คนใน Fintech มีส่วนร่วม

ฯลฯ


การเปิดโอกาสอย่างเหมาะสม และสร้างเวทีให้คนรุ่นใหม่ มีสิทธิ์ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ คือหัวใจในการขับเคลื่อนประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมด้วยรัฐและเอกชนร่วมผลักดัน สิ่งนี้คืออีกสิ่งที่ตั้งใจผลักดันให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างรวดเร็ว

- ขอขอบคุณสภาอุตสาหกรรมนำโดย พี่วิเชียร เชิดชูตระกูลทอง รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่ และ คุณณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (MSI) และ คุณวนิตา อินช้างคำ (คุณวรณ์) เจ้าหน้าที่อาวุโส สถาบัน SMI ที่ช่วยดูแลเป็นอย่างดีและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

- ขอขอบคุณ สสว. นำโดยคุณยิธิวดี สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SME ในการเป็นแม่งานจัดงานดีๆ ในครั้งนี้


เหลืออีก 2 จังหวัด ที่สมาคมฟินเทค ที่เราจะร่วมไปแบ่งปัน ทั้งสมุทรปราการและขอนแก่น และจะสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างการพัฒนาในแวดวงฟินเทค และนวัตกรรมของไทยให้แพร่หลาย และสร้างประโยชน์ให้คนไทยทุกคน


ด้วยความปรารถนาดี

บอม โอฬาร วีระนนท์

นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บจ.ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน


"มุ่งหน้าสู่เชียงใหม่ แบ่งปันความรู้สู่สังคม"

Comments


bottom of page