top of page
  • Writer's pictureBomOlarn

บันทึก 2 ปีกับการทำงานในฐานะ นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย

💗🇹🇭 ติดตามการเลือกตั้ง คณะกรรมการสมาคมฟินเทคชุดใหม่ 10 มิ.ย. นี้

See you soon! New Thai Fintech Association Committee


💗 เนื่องด้วยคณะกรรมการ Thai Fintech Association วาระปี 2562 - 2564 กำลังจะหมดวาระลงในเดือนพฤษภาคม 2564 นี้ ทางสมาคมฯ จึงได้มีกำหนดการจัดเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่และประชุม Annual General Meeting ขึ้นในวันที่ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. ในรูปแบบ Hybrid ผ่านระบบ Zoom และจัดประชุม ณ ชั้น 13 อาคาร Knowledge Exchange พร้อมทั้งเปิดรับสมัครคณะกรรมการชุดใหม่ในรูปแบบทีม ทั้งหมด 5 ตำแหน่ง (นายกสมาคม, อุปนายก, เลขาธิการ, เหรัญญิก และนายทะเบียน)


💗⏰ มื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายในการรับสมัครอย่างเป็นทางการ หลังจากเราเปิดรับสมัครมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม และเชื่อมั่นว่า เราจะได้ผู้สมัครที่เหมาะสมและไว้วางใจได้มาให้เราเลือกกัน


💗🙏เลยถือโอกาสมากล่าวขอบคุณเพื่อนพี่น้องทุกคนที่เหนื่อยร่วมกันมา เหล่าคณะกรรมการที่เรายังคงต้องดำรงตำแหน่งต่อไปจนถึงวันเลือกตั้งก่อนได้คณะกรรมการชุดใหม่


2 พฤศจิกายน 2016 คือวันที่เราเริ่มต้นเปลี่ยนจาก Club และมีสถานะเป็นสมาคมฟินเทคประเทศไทย

🇹🇭🔥🚀ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่เราเปลี่ยนจากชมรม กลายเป็นสมาคมฟินเทคประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 พฤจิกายน 2016 กับคณะกรรมการบริหารทั้งสองชุด ได้สร้างผลงานมากมายร่วมกัน


🚀🌏 ผลักดันให้กรุงเทพกลายเป็น 1 ใน 24 เมืองใหม่ด้าน Fintech ของโลก New Fintech Hub of the World. ในปี 2017 ที่มีเพียง 44 เมืองจากทั่วโลกเท่านั้นที่ได้รับการยอมรับในการพัฒนาการด้าน Fintech

สมาคมฟินเทคประเทศไทย เกิดขึ้นได้ เพราะคนเหล่านี้ทุกๆ คน หาใช่ใครคนใดคนหนึ่ง ขอบคุณทุกแรงใจที่ร่วมกันขับเคลื่อน

🌱🍀🇹🇭 เราผ่านช่วงเวลาเริ่มต้น ท้าทายหลากหลาย แต่มาจนถึงวันนี้เรายังหายใจได้ เพื่อนพี่น้องหลายคนมีเส้นทางเดินที่ต่างไป แต่ในขณะที่อีกไม่น้อย ก็เติบโตก้าวกระโดดจนกลายเป็นบริษัทชั้นนำ ที่เป็นแรงบันดาลใจและสร้างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายในวันนี้


📌💗 ก่อนจะถึงวันเลือกตั้ง ขอบันทึกไว้ดังนี้

สมาคมฟินเทคประเทศไทย เกิดและคงอยู่มาได้ด้วยการร่วมมือร่วมใจของ “คนทุกคน” ที่ร่วมกันก่อตั้งขึ้น หาใช่ใครคนใดคนหนึ่งไม่ แต่คน 3 คน ที่จะละเลยไม่เอ่ยถึงไม่ได้ คือ พี่กรณ์ จาติกวณิช, พี่เจ็ท เจษฎา สุขทิศ และ พี่โอปอล์ นิลทิตา เลิศเรืองศุภกุล ที่ชักชวนเพื่อนๆ มากมายมาร่วมกันก่อตั้งสมาคมฟินเทคร่วมกัน โดยพวกเราเต็มใจอย่างยิ่ง เพราะเชื่อมั่นในตัวคุณกรณ์ และพันธกิจในการ Transforming Finance for All และเราทำงานกันอย่างจริงจังในทุกๆ รุ่น ผ่านการประสานงาน ขอความร่วมมือกับผู้คนในทุกระดับ ตั้งแต่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการหลากหลายกระทรวง ผู้กำกับนโยบาย ผู้บริหารขององค์กรมากมายทั้งภาครัฐ เอกชน เพื่อเป็นตัวแทนเสียงเล็กๆ ของพวกเราที่ไม่ใช่แค่ Fintech Startup แต่เป็นกระบอกเสียงให้กลุ่มคนที่ทำธุรกิจนวัตกรรม เทคโนโลยี และสตาร์ทอัพ ที่หากได้รับการสนับสนุนอย่างถูกทาง จะเป็น Growth Engine ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างก้าวกระโดด และเชื่อว่ากรรมการบริหาร ทุกคน ทุกรุ่น ตั้งใจทำอย่างเต็มที่เสมอมา และได้เห็นการเปลี่ยนแปลงมากมาย ผ่านช่วงเวลาต่างๆ ดังนั้นจึงขอบันทึกบางส่วนไว้เป็นความทรงจำดังนี้

พี่กรณ์ จาติกวณิช ประธานสมาคมฟินเทคประเทศไทยคนแรก และผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมฯ

💗🇹🇭 กรรมการบริหารชุดปัจจุบัน (2019-2021)

-ประธานสมาคมฟินเทคประเทศไทย : พี่แก้ว ทิพยสุดา ถาวรามร อดีตรองเลขาธิการ ก.ล.ต.

-นายกสมาคมฟินเทคฯ : บอม โอฬาร วีระนนท์, #DURIAN

-อุปนายก : พี่กบ ดวงกมล เพ็ชรเลิศ, Money Chat Thailand

-เลขาธิการ : พี่แบงค์ สถาพน พัฒนะคูหา, Smart Contract (Thailand)

-เหรัญญิก : พี่นนท์ อนนต์ อุ่นสินมั่น, F13

-นายทะเบียน : พี่อ้อ พรทิพย์ กองชุน, JITTA

-กรรมการบริหาร : พี่ท๊อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา, Bitkub


กรรมการบริหารสมาคมฟินเทคประเทศไทย (2019-2021) ซ้ายไปขวา บอม โอฬาร DURIAN, พี่กบ Money Chat Thailand, พี่แบงค์ Smart Contract, พี่นนท์, พี่อ้อ Jitta และ Top Bitkub

💗🇹🇭 กรรมการบริหารชุดก่อตั้ง (2016-2018)

-ประธานสมาคมฟินเทคประเทศไทย : คุณกรณ์ จาติกวนิช รมว.คลังคนที่47 และได้รับตำแหน่ง "รัฐมนตรีคลังโลก" คนแรกของประเทศไทย

-นายกสมาคมฟินเทคฯ : พี่เจ็ท เจษฎา สุขทิศ, Finnomena

-อุปนายก : พี่ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์, T2P ปัจจุบันเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

-เลขาธิการ : บอม โอฬาร วีระนนท์, DURIAN Corporation

-เหรัญญิก : พี่เรือบิน ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์, iTAX ปัจจุบัน CEO, JIBEX

-นายทะเบียน : พี่ปิง เพียรไกร อัศวโภคา, Wealth Creation International

เหล่ากรรมการสมาคมฟินเทคประเทศไทย และประธานสมาคม พี่กรณ์ จาติกวณิช และพี่แก้ว ทิพยสุดา ถาวรามร

💗🙏👏พร้อมกรรมการและที่ปรึกษาอีกมากมาย ที่ผลัดเปลี่ยนมาร่วมกันตลอด 5 ปี ที่เอ่ยนามแทบไม่หมด ดูในรูปกิจกรรมต่างๆ ใน VTR กันได้เลยครับ


💗🏅📌 เชื่อมั่นว่า ไม่ว่า เพื่อนพี่น้องคนใด ที่จะขึ้นมาเป็นคณะกรรมการสมาคมฟินเทคชุดต่อไป ล้วนเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพสูงที่จะสามารถสร้างความร่วมมือในรูปแบบ Collaborative Networking และสร้างการเติบโตให้ไม่ใช่เพียงสมาชิกสมาคม แต่เป็น Fintech Ecosystem และสังคมไทยร่วมกัน ให้สามารถแข่งขันได้ทัดเทียมนานาชาติ


💗❤️🔥🏅 แล้วพบกันครับ ยังคงเป็นกำลังสนับสนุนทั้งแรงกาย แรงใจให้กันและกันเสมอ


ด้วยความปรารถนาดี

บอม โอฬาร วีระนนท์

- นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย

- CEO & Co-founder, DURIAN

- CEO and Co-founder, Yak Green (ยักษ์เขียว)

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

บอม โอฬาร วีระนนท์ นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย (2019 - 2021) ความความตั้งใจในการขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศไทย

อ่านย้อนหลังได้ทาง 👇

www.bomolarn.com

www.tojo.news

#สมาคมฟินเทคประเทศไทย #TFTA

#ThaiFintechAssociation #เลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฟินเทค

Comments


bottom of page