top of page
  • Writer's pictureBomOlarn

Thai FinTech Association on “The World Bank” stage.

Updated: Mar 18, 2020

อีกก้าวสำคัญของสมาคมฟินเทคประเทศไทย ในการแบ่งปันสู่เวทีระดับโลก


WORLD BANK GROUP, EAST ASEAN FCI EAP TEAM RETREAT.

“ในประเทศแข็งแกร่ง... ต่างประเทศกว้างขวาง”

หนึ่งในภารกิจที่สำคัญของสมาคมฟินเทคประเทศไทย คือ การสร้างความเชื่อมโยง และก่อให้เกิดความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ แลสิ่งสำคัญที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือได้ คือการสร้างความเข้าใจและสายสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน


วันนี้ได้รับเกียรติจาก “The World Bank” ร่วมเป็น Panel Speker แบ่งปันความรู้ให้แก่กลุ่มสมาชิกประจำ The East Asia and Pacific (EAP) regional team ในงาน World Bank Group, FCI EAP TEAM RETREAT ที่มีผู้บริหารจากเอเซียใต้และแปซิฟิคทุกประเทศมาร่วมกันเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันโดย World Bank ได้เชิญ 3 องค์กรไทยที่ร่วมแบ่งแปันความรู้ได้แก่


1.สำนักงาน ก.ล.ต. นำโดย พี่แป๋ว รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

2.สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย นำโดย พี่มี่ โชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

3.สมาคมฟินเทคประเทศไทย นำโดย บอม โอฬาร วีระนนท์ นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย

โดยมีคุณ Irina Astrkhan, Practice Manager, Finance, Competitiveness & Innovation (FCI), East Asia & Pacific Region เป็น Moderator


ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงาน เป็นตัวอย่างในการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยตั้งมั่นในการที่ทำงานโดยใช่เพียงเชิงการทูต หรือภาพสวยงาม แต่มุ่งสร้างให้เกิดเนื้องานและผลลัพธ์จริง เสร็จสิ้นการแบ่งปันราวชั่วโมงเศษๆ มีผู้บริหาร World Bank จากนานาประเทศ มาหารือเรื่องการสร้างความร่วมมือระหว่างสมาคมฟินเทคฯ และประเทศต่างๆ ทั้งในไทยและภูมิภาคเพียบ และเชื่อว่าจะสร้างให้เกิดโครงการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

บันทึกเพื่อลงมือทำ พัฒนาตัวเองทุกวันคือสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศด้วยความปรารถนาดี

บอม โอฬาร วีระนนท์

ปล.จริงๆ อาทิตย์นี้ต้องไปงาน Collision Conference ที่ Toronto, Canada


(https://collisionconf.com) แต่เมื่อภารกิจเข้ามาหลากหลาย การการจายตัวกันทำงาน คือทางออก ในขณะเราทำหน้าที่การเชื่อมโยงสมาคมฟินเทคกับ World Bank ใน East Asia อีกซีกโลกหนึ่งในเวลาเดียวกัน ก็มอบหมายให้พี่หวาน ดร.ศรัญญา เสนสุภา CCO & Co-Founder, DURIAN นำทัพไปเชื่อมโยง Startup และนักลงทุนจากทั่วโลก ทั้งไปถ่ายทำรายการ “ดูเรียน ดูโลก” ที่ Canada เป็นอีกช่วงชีวิตการทำงาน ที่เป็น Small and Efficience Team มากๆ ครับOpmerkingen


bottom of page