top of page
  • Writer's pictureBomOlarn

ขอบคุณพี่บี ที่มีอะไรดีๆ ก็มาหารือกันเสมอ

Updated: Sep 29, 2021


พี่บี อรรถวุฒิ สกนธวัฒน์ พี่ชายคนเก่ง ให้เกียรติมาแบ่งปันกับเราขาว DURIAN ดูว่า Happy แค่ไหน สังเกตุหน้า ผมและพี่หวานดูครับ

ขอบคุณที่ให้เกียรติมาเยี่ยมเราชาว DurianCorp. นะครับพี่ เรียกได้ว่าคุยกับพี่บี Billy Na BangNa

ในวันนี้ทั้งผม และพี่หวาน เห็น Opportunity มายมายเลยทีเดียวครับ


10 กว่าปีที่แล้ว พี่เป้ Sujira Skonthawat (ภรรยาแสนสวยของพี่บี) เป็นหนึ่งในพี่สาวแสนสวย ที่สั่งสอนวิชามากมายให้ผม ร่วมกับพี่เต๋า พี่จุ๊บ พี่มด พี่โจ้ และเพื่อนๆ อีกมากมาย สมัยยังทำงานอยู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ


ผ่านมาไม่กี่ปี พี่บีให้เกียรติมาเป็นครอบครัว 2morrow Scaler ที่พี่เว้ วิเชฐ ตันติวานิช Vichate Tantiwanich เป็นประธานหลักสูตร และให้เกียติพวกเรา ทั้ง 3 องค์กร คือ 2morrow Group, DURIAN และ FIRM มาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งร่วมกัน


วันนี้ครอบครัว Scalers เติบโตไปในทุกวงการ หลากมิติ และมีเพื่อนพี่น้องกัลยาณมิตร มากมาย ที่ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ โดยปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ทุกคนเติบโตได้จริงๆ ใครจะรู้ว่า เรื่องที่เราคุยกันวันนี้ อาจเป็นการเปิดมิติดีๆ มากมายในอนาคตร่วมกันก็เป็นได้


ขอบพระคุณจากหัวใจ สำหรับความไว้วางใจ และมอบโอกาส คำแนะนำดีๆ ให้เสมอมา

We’re Scaler’s Family.

There’s the world out there, conquer it.

บันทึกไว้ระหว่างการเดินทาง บอม โอฬาร วีระนนท์ - CEO and Co-founder, DURIAN - CEO and Co-founder, Yak Green (ยักษ์เขียว) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดูบันทึกย้อนหลังได้ทาง


Comments


bottom of page