top of page
  • Writer's pictureBomOlarn

1 เดือนที่ผ่านมา คือ เวลาที่เรายังรุกอย่างต่อเนื่อง


ขอแบ่งปันภาพการทำงาน และส่วนหนึ่งของการประชุม Online กว่า 100 ประชุม ทั้งไทยและนานาชาติ ทั้งในหมวกของ DURIAN, สมาคมฟินเทคประเทศไทย, คณะกรรมการองค์กรต่างๆ, อาจารย์ผู้แบ่งปันความรู้ และคนธรรมดา ที่ต้องการหาความรู้เพิ่ม ทั้งหมดละเว้นการ Face to face ให้มากที่สุด เพื่อให้ความร่วมมือกับภาครัฐ Work form Home กับมาตรการกึ่ง Lock Down จาก Cluster ทองหล่อที่ผ่านมา“ รอบนี้จะรอดได้ ทุกคนต้องช่วยกัน ” ในมุมมองส่วนตัว Cluster ทองหล่อนี้ “ผู้กำกับนโยบาย โดยเฉพาะผู้บังคับใช้กฎหมาย และเจ้าหน้าที่รัฐผิดเต็มๆ”

ที่ละเลยการบังคับใช้กฎหมาย ทุจริตคอร์รัปชัน และละเลยสิ่งที่ควรบังคับเข้มข้น จนทำให้เกิด Cluster นี้ขึ้นมาได้ ซ้ำเมื่อเกิดแล้ว ก็ไม่เอาเจ้าของตัวจริง และผู้ทำผิด มารับโทษอย่างจริงจัง


แต่ที่ผิดไม่น้อยกว่ากัน ก็คือ “เหล่านักธุรกิจ และนักการเมืองทุกระดับ” ที่ตนเองก็ละเลย และใช้ตัณหา ความสนุกของตนเองและพวกพ้อง อาจเพราะคิดไม่ถึง ประมาท จนเกิดเหตุการณ์นี้ได้ และหนำซ้ำเมื่อติดแล้ว ก็ยังปกปิด จนทำให้ วงจรนี้มันขยายต่อไปจนเกินที่ใครคาดคิด

จนถึง ณ วันนี้ ผมจึงไม่ได้โทษรัฐ แต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ภาคเอกชน ตลอดจนคนธรรมดาอย่างเราๆ ที่ประมาท ก็อาจมีส่วนร่วมในการทำให้คนส่วนใหญ่เดือดของประเทศเดือดร้อนไปด้วยกัน ดังนั้นเวลานี้ สิ่งที่เราควรทำมากๆ คือ

“ภาครัฐ” : ต้องดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายเร็วไว ลงโทษคนทำผิดอย่างจริงจัง อย่าให้ข้อจำกัดใดๆ มาเป็นข้ออ้าง ใช้ทุกเครือข่ายที่มี ทั้งในและต่างประเทศ Focus ให้ได้วัคซีน และทำให้คนในประเทศยอมรับ และได้รับอย่างทั่วถึง ตลอดจน Focus ในการช่วย SMEs และธุรกิจขนาดเล็ก หาใช่ออกมาตรการ รองรับบริษัทขนาดใหญ่เพียงเท่านั้น

“ภาคเอกชน” : บริษัทขนาดใหญ่ ต้องเสียสละ อะไรช่วยได้ทั้งภาคประชาชน ลูกค้า และคู่ค้าที่เป็นธุรกิจ SMEs ต้องช่วยกัน ตัวอย่างที่พี่สนั่น และสภาหอการค้าฯ ทำ เป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชม แต่บริษัทขนาดใหญ่ ไม่ใช่มีแค่ 40 กว่าบริษัท บริษัทมากมาย ทั้งที่เป็น Listed Company และ บริษัทขนาดใหญ่ที่ไม่ได้ Listed อย่าอยู่เฉย ต้องขยับตัว เพราะถ้าคนตัวเล็กไม่รอด ประเทศก็รอดยาก

“SMEs, Startup และธุรกิจขนาดเล็ก” : อดทน หายใจไว้ เรียนรู้การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ใช้จังหวะนี้พัฒนาทักษะพื้นฐาน ในทุกมิติของตนเอง ทีมงาน และองค์กร อย่างดีที่สุด

“เหล่าผู้บังคับใช้กฎหมาย” : นำคนผิดมาลงโทษอย่างจริงจัง อย่าทำให้กฎหมายประเทศไทย มันดูสิ้นหวัง ของสิ้นหวัง ของสิ้นหวังๆๆๆ มากไปกว่านี้ ประเทศนี้จะดีขึ้นได้ เหล่าผู้บังคับใช้กฎหมาย คือ Funcation ที่สำคัญที่สุดอันหนึ่ง

“ประชาชน” : ดีแล้วครับ ที่เราร่วมกันลุกขึ้นมา แต่ขอให้ลุกขึ้นมาอย่างมีสติ ศึกษาให้รู้จริง อย่าเชื่อเพราะเพียงเราอยากเชื่อ ถ้าอยากทำให้เรามีอนาคตที่ดี เราต้องเริ่มต้น จากการที่ร่วมกันพัฒนาตัวเอง ให้มีคุณภาพ ทางความคิด ตรรกกะ การอยู่ร่วมกันกับคนที่เห็นต่าง คิดไม่เหมือนกัน แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข“เหล่าผู้ผิดพลาด ปกปิด และมีส่วนร่วมในการทำให้มันลุกลาม” :

อะไรที่ผ่านไปแล้วมันแก้ไขมันไม่ได้

แต่สิ่งที่เราทำได้ คือ มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันดีขึ้น

สละอะไรได้ต้องช่วยกัน และอยากให้เก็บบทเรียนครั้งนี้ไปให้เรียนรู้ และตระหนักไว้ว่า

เรามีภาระหน้าที่ตอบแทนกลับคืนสู่สังคมในวงกว้าง ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่ง

จงรับผิดชอบต่อสังคมและมากขึ้น

ให้สมกับที่เราได้รับเกียรติและความเชื่อมั่นจากคนในแวดวงต่างๆ

ใช้ทุกสิ่งที่ตนมี สร้างแรงกระเพื่อมดีๆ ในมิติที่ตนทำได้

คนเราพลาดได้ แต่ถ้าพลาดแล้วไม่สำนึกแก้ไข สิ่งนั้นกลับน่าเสียใจและเสียดายจริงๆ
สุดท้ายอยากบอกทุกคนว่า “อย่าหมดหวัง และกำลังใจ” เราคนไทย และประเทศไทย ผ่านอะไรกว่านี้มามากมาย เรายังผ่านกันได้ สำคัญที่สุดคือต้องตระหนักรู้ รักษาความรัก สามัคคี และมองให้เห็นเรื่องที่ดี และมีพลังในการก้าวเดินต่อไปในทุกๆ วัน ไม่ว่ากลางคืนมืดแค่ไหน เช้าวันต่อไปก็สว่างขึ้นเสมอ

เป็นกำลังใจให้เราก้าวผ่านไปด้วยกันครับ ด้วยความปรารถนาดี อ่านย้อนหลังได้ทาง www.bomolarn.com www.tojo.news

บอม โอฬาร วีระนนท์ - CEO and Co-founder, DURIAN - CEO and Co-founder, Yak Green (ยักษ์เขียว) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) - นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย #VentureBuilder #VB #VBThailand #ยักษ์เขียว #ปลูกต้นไม้ในใจคน #Agtech #DURIAN #WhereAngelsMeetUnicorns #BomOlarn #BomOlarn2021 #ประเทศไทยพัฒนาได้ถ้าร่วมใจกันCommentaires


bottom of page