top of page
  • Writer's pictureBomOlarn

ภาครัฐต้องจริงจัง และเดือดร้อนให้หนักกว่าประชาชน" ต้องอยู่วิวนี้ ไปอีกหลายวัน " เปลี่ยนจากการเก็บตัว กลางขุนเขา และสวนป่าที่เราตั้งใจปลูกที่เชียงราย กลับมาเก็บตัว ทำงานแบบ Work from home (ที่เดียวกับ Office) อย่างจริงจัง เพราะงานหนัก แต่ท้าทายมากมายจริงๆ


" ข้าราชการดีๆ มีมาก แต่กาฝากมีไม่น้อย " การสู้ศึกเศรษฐกิจครั้งนี้ รู้ว่าทุกคนหนัก แต่หากถามว่า ใครหนักที่สุด ตอบได้เต็มปากว่า ภาคเอกชน และประชาชน

ในขณะผู้ที่ "ไม่เดือดร้อน" ด้านรายได้ประจำ จากพิษ COVID คือข้าราชการทั้งประจำ และการเมือง อาจจะไม่เข้าใจถึงหัวใจ คนไทยที่ต้องดิ้นรนมากมาย หลายสิบล้านชีวิต


ในเวลาเช่นนี้ ข้าราชการมากมายที่ตั้งใจ ช่วยเหลือ ประชาชน ทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่

ในขณะเดียวกัน เราก็ได้ก็เห็นข้าราชการและนักการเมืองส่วนน้อย แต่มันกระจายอยู่ในหลายองค์กร และมีอำนาจในการให้คุณให้โทษใดๆ ที่ทำตัวเป็นเหลือบไร เป็นกาฝาก ขัดขวางการทำงานที่เป็นประโยชน์ ทำให้องค์กรของตน เสื่อมเสีย เสียหาย ที่ ทำร้าย ประเทศชาติอย่างไม่น่าให้อภัย


เวลาเช่นนี้ ข้าราชการ และผู้มีอำนาจ ควรต้องยอมลำบาก จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อตัวเองสังคม และประเทศไทย อย่างดีที่สุด ให้สมกับที่ เป็นข้าแห่งพระราชา ข้าแห่งแผ่นดิน ที่ต้องเป็นทั้งคนดี คนเก่งและมีความสามารถ หาใช่กระทำการตรงกันข้ามใดๆ ไม่

ไม่เช่นนั้น เชื่อเถอะ สักพัก คนมากมายจะทนไม่ไหว และลุกขึ้นมา ต่อต้าน ประจาน ทั้งคนตัวเล็ก และตัวใหญ่ ในทุกระดับชั้น ทุกองค์กร


จนใครที่คิดว่าตนเอง เป็นทองไม่รู้ร้อน ก็อาจอยู่ไม่ได้ ก็เป็นได้


สำหรับเวลานี้ ผมยังคงเป็นกำลังใจผู้นำ นำทัพข้าราชการที่ทั้งเก่งและดี ที่ตั้งใจทำงานอย่างสุดความสามารถ ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนนำพาประเทศไปข้างหน้าให้เราผ่านพ้นได้
ส่วนพวกเรา ภาคเอกชน และภาคประชาชน ก็ยังตั้งใจ ทำหน้าที่ตัวเองอย่างเต็มที่ สนับสนุนให้ประเทศนี้ เดินหน้าไปได้เช่นกัน

โลกยุคนี้ เราต้องการคนลงมือทำ และพร้อมประจันกับคนที่ฉุดรั้งความเจริญไว้ ไม่ว่าระดับใดๆ ก็ตาม ยังคงมีความหวังเสมอ และเชื่อว่าเราจะผ่านไปได้ร่วมกัน

ดูบันทึกย้อนหลังได้ทาง www.bomolarn.com www.tojo.news

บอม โอฬาร วีระนนท์ - CEO and Co-founder, DURIAN - CEO and Co-founder, Yak Green (ยักษ์เขียว) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) - นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย

Commentaires


bottom of page