top of page
  • Writer's pictureBomOlarn

ผู้นำ–นำการเปลี่ยนแปลง เมื่อได้รับหน้าที่ จะทำให้ดีที่สุดเสมอ

💗🇹🇭 “ผู้นำ – นำการเปลี่ยนแปลง (LFC) เมื่อได้รับหน้าที่ จะทำให้ดีที่สุดเสมอ”

เพื่อนร่วมรุ่น LFC รุ่นที่ 11 (ผู้นำ - นำการเปลี่ยนแปลง) หลักสูตรที่ได้ความรู้ และลงไปคลุกกับพื้นที่ชุมชนจริงๆ

ในทุกๆ ปี ผม OLARN BOM Weranond จะจัดเวลาในการพัฒนาเติมความรู้ให้ตนเองเสมอ ปีที่แล้ว หนึ่งในหลักสูตร ที่ผมเลือกลงไปเรียนและให้เวลาอย่างเต็มที่ไม่เคยขาดคือ “หลักสูตร ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 11” (LFC : Leadership for Change รุ่นที่ 11) โดยมูลนิธิสัมมาชีพ ผ่านมา 1 ปี ผมได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจากคณะกรรมการบริหารสถาบันผู้นำ – นำการเปลี่ยนแปลง ในการแต่งตั้งให้เป็น “ผู้อำนวยการหลักสูตร กรรมการและเลขานุการ” ซึ่งผมเต็มใจในการรับหน้าที่เป็นอย่างยิ่ง แม้งานปัจจุบัน จะแน่นแค่ไหน ด้วยรู้ว่าทำได้ และเชื่อมั่นว่าจะเกิดประโยชน์ แก่ผู้คนในวงกว้างมากขึ้นจริงๆ

LFC11 กลุ่มสีส้ม (ปลากระพงทอดน้ำปลา) ถ่ายรูปร่วมกับพี่เว้ วิเชฐ ตันติวานิช ชื่อกลุ่มที่เคยตั้งมาในหลักสูตรนี้ ดูน่าอร่อยดีจริงๆ

🌱🇹🇭 “ผู้นำชุมชน x SMEs x Startup x เอกชน x รัฐ ประสานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ไม่ใช่เพราะแค่ได้เครือข่ายและความรู้ แต่หลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้ ผู้นำชุมชน ตัวแทนภาคประชาสังคม เกษตรกร ชาวบ้านที่ประกอบ “ สัมมาชีพ คือการทำ การทำมาหากินโดยไม่ได้เอากำไรสูงสุดเป็นตัวตั้ง แต่คำนึงถึงความเป็นธรรมทางสังคม กล่าวคือ ความสุขของตน และคนทำงาน รวมถึงประโยชน์ของผู้บริโภค และผู้รับบริการเป็นหลัก โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าของตนเอง ไม่เบียดเบียนใคร เกื้อหนุนมีน้ำใจกันและกัน ” มีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้กับเหล่า SMEs, Startup, ทายาทธุรกิจ และผู้บริหารองค์กรชั้นนำ ในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ และกระจายลงไปทุกกลุ่ม ตลอดจนการลงพื้นที่ ที่ลงไปคลุกกับคนในพื้นที่จริงๆ และมีโอกาส คิด ทำ และสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับพื้นที่ที่เราเลือกทำงานด้วยจริงๆ

พี่เว้ วิเชฐ ตันติวานิช ประธานสถาบันผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง พี่ชายที่ให้โอกาสผมเสมอมา ถ่ายร่วมกับกลุ่มพี่แอ๋ว วัชรี ประธานรุ่น 11

🌳🇹🇭 “สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง ต้นแบบสัมมาชีพ เชื่อมความเหลื่อมล้ำในประเทศ” มูลนิธิสัมมาชีพ ก่อตั้งโดย กลุ่มนักธุรกิจ นักวิชาการ และนักเคลื่อนไหวทางสังคมกลุ่มหนึ่ง ที่เห็นว่า บ้านเมืองในขณะนั้นอยู่ใน ภาวะวิกฤติอย่างหนักหน่วง ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อันเป็นผลพวงจากการแตกแยกทางความคิดอย่างรุนแรง แบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ทั้งหมดจึงระดมสมองร่วมกันหาทางออกจากวิกฤติดังกล่าว จน เป็นที่มาของมูลนิธิสัมมาชีพ ภายใต้การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ ในบ้านเมืองเวลานั้น 2 ท่าน คือ ศ.นพ.ประเวศ วะสี และ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ซึ่งทั้ง 2 ท่าน ได้ให้เกียรติเป็นประธาน และรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิตามลำดับ

คุณสมพล เกียรติไพบูลย์ อดีตประธานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้นแบบที่คนมากมายนับถือ ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ

โดยปัจจุบันมีผู้ใหญ่ที่ผมเคารพรักมากๆ คือ คุณสมพล เกียรติไพบูลย์ อดีตประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไทย เป็นประธานกรรมการ และมีพี่สน สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสัมมาชีพ

เพื่อนร่วมรุ่น LFC#11 จากทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม แต่มารวมด้วยหัวใจเดียวกัน คือ สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่

🌳💗 “11 รุ่นผ่านมาอย่างแข็งแรง… รุ่นที่12 คือก้าวย่างสู่การขยายผล”

สถาบันผู้นำ – นำการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันนั้น มีประธานสถาบันคือ พี่เว้ “วิเชฐ ตันติวานิช” Vichate Tantiwanich เป็นประธานสถาบัน และมีพี่ที่เคารพรักมากมายเป็นกรรมการ (รายชื่อตามรูปแรก) ตลอด 11 รุ่นที่ผ่านมาในระยะเวลา 12 ปีนั้น ได้สร้างเครือข่าย “ผู้นำ - นำการเปลี่ยนแปลง (LFC)” และ “ต้นแบบสัมมาชีพ” ทั้งในระดับบุคคลต้นแบบ, SMEs ต้นแบบ และวิสาหกิจชุมชนหลากหลาย

ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง ไม่แบ่งเพศ วัย หรือฐานะใดๆ สังเกตุได้จากความหลากหลาย แต่ทุกคนสนใจพัฒนาสังคมร่วมกัน

ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง LFC (Leadership for Change) จบหลักสูตรนี้ มีเพื่อนกระจายอยู่ในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศไทยจริงๆ

🌳💗“LFC12 เริ่มในปี 2565 เตรียมเชิญกัลยาณมิตร มาร่วมสร้างสิ่งดีๆ สู่สังคมร่วมกัน”

ใน ปี 2565 หลักสูตร ผู้นำ – นำการเปลี่ยนแปลง จะก้าวเข้าสู่รุ่นที่ 12 และเป็นปีแรกที่ผมได้รับความไว้วางใจ มาเป็น “ผู้อำนวยการหลักสูตร กรรมการและเลขานุการ” ของสถาบัน ตั้งใจใช้โอกาสนี้ ทำหน้าที่อย่างดีที่สุด จะต่อยอด และขยายผลในสิ่งที่พี่ๆ ได้ทำมาเป็นอย่างดี สร้างการรับรู้ สื่อสาร การลงมือทำ ส่งเสริมต้นแบบสัมมาชีพเต็มพื้นที่ ประสานพันธมิตรทุกภาคส่วน ส่วนจะมีกิจกรรมใดๆ ออกมาอย่างไรบ้างติดตามได้เลยครับ ถ้าจะทำ เราจะทำอย่างเต็มที่ และมุ่งมั่นทำให้ดีที่สุดเสมอ เหล่ากัลยาณมิตรเตรียมตัวไว้ จะเชิญมาร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ร่วมกันอย่างแน่นอน

คำสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ นายโอฬาร วีระนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตร กรรมการและเลขานุการ จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ

ขอบคุณพี่ๆ ที่ให้เกียรติ ไว้วางใจ

เขียนบันทึกไว้เพื่อเตือนใจให้ไม่หยุดพัฒนา

กลุ่มสีส้ม ปลากระพงทอดน้ำปลา ของ LFC#11 สนุก สดใส มากความสามารถกันทุกคน

หมายเหตุ: รู้จักมูลนิธิสัมมาชีพเพิ่มเติมได้ที่

🌳🇹🇭👉 https://www.right-livelihoods.org


ปล.ขอบคุณพี่เอก ดร.ณพพงศ์ ธีระวร พี่ชายที่เคารพรัก ที่แนะนำ สิ่งดีๆ ให้น้องชายคนนี้เสมอครับ


บอม โอฬาร วีระนนท์

- CEO and Co-founder, DURIAN

- CEO and Co-founder, Yak Green (ยักษ์เขียว)

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

คิดถึงบรรยากาศเช่นนี้ รอติดตามเรื่องราวดีๆ และจะชวนเพื่อนๆ มาเป็น LFC#12 และขยายวงกว้างต่อๆ ไปร่วมกัน

ดูบันทึกย้อนหลังได้ทาง 👍

📍www.bomolarn.com

📍www.tojo.news


#มูลนิธิสัมมาชีพ #ผู้นำนำการเปลี่ยนแปลง

#ยักษ์เขียว #ปลูกต้นไม้ในใจคน #Agtech

#BomOlarn #BomOlarn2021 #ประเทศไทยพัฒนาได้ถ้าร่วมใจกันComentários


bottom of page