top of page
  • Writer's pictureBomOlarn

The best time is always NOW.

Updated: Aug 24, 2021“ The best time is always NOW. ”

สิ่งที่เราเห็น อาจไม่เป็นเช่นที่เราคิด

เพราะเราย้อนไปแก้ไขอดีตไม่ได้ เวลาที่ดีที่สุด จึงเป็น #เวลานี้

ในเวลานี้เป็นเวลาที่เราต้องการการร่วมแรงร่วมใจมากที่สุด ในการผ่านพ้นไปให้ได้

และเป็นโอกาสที่ดีที่สุด ที่เราจะได้มีโอกาส ร่วมคิด ร่วมฟัง ร่วมทำ กับทุกฝ่ายอย่างจริงจัง


ลองใช้ช่วงเวลานี้… เปิดรับฟัง มุมมองที่เราไม่เคยได้ฟัง

ลองคิด… ในมุมมองที่เราไม่เคยได้คิด

ลองทำ… ในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับทั้งตนเอง และคนรอบข้าง แม้เพียงสักนิดในมุมที่เราทำได้


ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาความสามารถตนและทีม

การรวบรวมสรรพกำลัง เครือข่าย คอนเนคชัน

การนำสิ่งที่ตนมี และไม่ได้ใช้ มาแบ่งปัน สร้างสรรค์สิ่งใหม่


ถ้าเราเป็นผู้นำองค์กร…

เวลานี้ คือ เวลาสำคัญ ในการรวมใจทุกคนให้เดินหน้า


ถ้าเราเป็นทีมงาน…

เค้นความสามารถทุกหยด สร้างงานของเราให้มีประสิทธิภาพ


ถ้าเราเป็นหัวหน้าครอบครัว…

และสิ่งที่มียังดีอยู่ จงรักษาไว้ และเดินต่อไปอย่างดีที่สุด

ถ้าสิ่งที่เราเคยมี เคยทำ รายได้หาย หนทางมืดมน … หมดเวลามาท้อ ตัดพ้อ โหยหาอดีต แต่ต้องปลุกพลังในการทำสิ่งใหม่ ดูตัวเรายังพอทำอะไรได้บ้างและลงมือทำอย่างจริงจัง เหมือนดังเป็นอาชีพใหม่ที่ต้องเป็นแหล่งรายได้ในอนาคตจริงๆ


ถ้าเราเป็นคนในครอบครัว…

สิ่งสำคัญที่สุด คือ กำลังใจ ความรัก และสามัคคี จะเหนื่อยแค่ไหน หากกลับบ้านมาพบรอยยิ้ม อ้อมกอด ความปรารถนาดีให้กำลังใจกันและกัน และร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา สุดท้ายเราจะอดทนและผ่านไปได้


ถ้าเราเป็นผู้นำประเทศ…

สิ่งสำคัญที่สุด คือ

“การฉายแสงแห่งความหวัง ทิศทาง และรวบรวมคนที่มีศักยภาพ โปร่งใส ดำเนินการทุกเรื่องอย่างฉับไว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และจัดการเหลือบไรแห่งการคอร์รัปชัน และสิ่งกีดขวาง อย่างเด็ดขาด จริงจัง สร้างความเชื่อถือด้วยการกระทำ หาใช่คำพูด สิ่งเหล่านี้จะทำให้ประเทศไทย มีความหวังและกำลังใจในการร่วมมือกัน”


ถ้าเราเป็นคนไทย …

ไม่ว่าใครจะแย่ จะเลว จะห่วยแค่ไหน จงจำไว้ว่ามันเป็นเรื่องบุคคล ไม่เกี่ยวกับประเทศไทย ประเทศไทย คือประเทศที่เราทุกคนร่วมกันสร้างมันขึ้นมา หากเรายังคงเลือกที่จะอยู่ เติบโต หรือใช้ชีวิตในแผ่นดินนี้ หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของเรา คือ...


“การพัฒนาตนเองให้ดีที่สุด โดยไม่เอาเปรียบผู้อื่น และแบ่งปันผู้คนและสังคมรอบข้าง ในมุมที่ตนเองทำได้ รวมทั้งไม่ละเลยในการส่งเสียงให้กำลังใจคนที่ตั้งใจและลงมือทำสิ่งดีๆ ไม่ว่าเค้าจะเป็นใครก็ตาม และร่วมกันทำให้คนโกงกิน และเหลือบไร ลดน้อยลงไปในทุกระบบ ด้วยการให้คุณค่ากับคนที่ลงมือทำ ความดีและความสามารถ หาใช่ชื่อเสียง หน้าตา ตำแหน่งทางสังคม และอำนาจเงินแต่อย่างใด ”


สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราทำได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาใคร หากทำจนเป็นปกติวิสัย ประเทศไทยพัฒนาได้อย่างแน่นอน


“The best time is now. So do your best all the rest of your life.”

บันทึกไว้เตือนใจตนเอง

บอม โอฬาร วีระนนท์

- CEO and Co-founder, DURIAN

- CEO and Co-founder, Yak Green (ยักษ์เขียว)

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

- นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทยComments


bottom of page