top of page
  • Writer's pictureBomOlarn

" ยักษ์เขียว ถ้าจะทำต้องทำให้สุด "


บอม โอฬาร วีระนนท์ และทีม "ยักษ์เขียว" กับ ลุงสายบัว ผู้นำ และผู้ริเริ่ม ธุรกิจไม้ล้อม แห่งบ้านชะอม สระบุรี

เมื่อชอบสีเขียว ก็คิดต่อยอดในการสร้างธุรกิจเกษตร ด้วยความรู้ เครือข่าย และนวัตกรรม แต่เรื่องใดๆ ก็ตาม ถ้าจะทำอย่างจริงจัง ต้องเรียนรู้ จาก The Best ตัวจริงในด้านนั้นๆ หลากหลายคน คิดต่อยอด จนเกิดสิ่งใหม่ และสร้างการมีส่วนร่วม จากทั้งภาคเอกชน ภาครัฐและภาคประชาชนให้ได้ ยิ่งเชื่อมเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศได้ยิ่งสนุก และดึงสิ่งที่เราทำ มาอยู่ใกล้ตัวผู้คน เป็น Show Case ให้ทุกคนได้เห็น

ต้นตะแบก แตกใบอ่อนสีแดง สวยงาม น่าปลูก สะพัดไปเป็นทิว ไม้ไทยงามๆ มีอยู่มากจริงๆ
เมื่อวานลงพื้นที่นครนายก ไปพบลุงสายบัว ตัวจริงเรื่องไม้ล้อมอันดับหนึ่งของประเทศไทย มากว่า 30 ปี ชายที่เริ่มต้นจากความเชื่อของตนเอง จนสามารถสร้างอาชีพและรายได้ ให้กับคนทั้งตำบล นับพันชีวิต ขยายพื้นที่ปลูกของชุมชนไปกว่า 2,000 ไร่ และสร้างรายได้รวมของชุมชน นับพันล้านบาทต่อปี ที่ตกลงมาร่วมกันสร้างตำนาน “ยักษ์เขียว” ร่วมกัน
ต้นทองกวาว ไม่งามน่าปลูก สวยทั้งดอก ทั้งลีลา ยืนต้นใหญ่ สวยงาม ราคาดี มีอนาคต

สวนทองกวาว ลงพื้นที่จริง ทำจริง เรียนรู้ เพื่อ Scale ทั้งในไทย และนานาชาติ อย่างยั่งยืนร่วมกัน

สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากความเชื่อของคนตัวเล็กๆ ไม่ได้ขึ้นกับการศึกษา หรือตำแหน่งใดๆ แต่เมื่อมีความเชื่อ มุ่งมั่น และลงมือทำอย่างจริงจัง เรียนรู้จากคนที่เก่งกว่า แล้วมาประยุกต์ใช้แบบของเรา จนดีขึ้นในทุกๆ วัน อะไรก็เกิดขึ้นได้

ยักษ์เขียว ... ระบบนิเวศน์ของเกษตรทันสมัย Yak Green ... Co-planting space YAK green channel


ไม่ใช่แค่ไม้ล้อม แต่ต่อยอดงานวิจัยพัฒนาการเกษตร อย่างเป็นระบบ การสร้างรายได้ให้ชุมชน และสังคม การต่อยอดด้านพลังงาน การมีส่วนร่วมในการลดโลกร้อน (Climate Change) การพัฒนาอย่างจริงจังด้าน Carbon Credit การเชื่อมตลาดทั้งในและต่างประเทศ etc.


ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ถ้าหัวใจคุณมีสีเขียว ใส่ใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เราจะเป็นหนึ่งในองค์กร ที่สร้างประโยชน์ให้ทุกคนบนโลกใบนี้ ไม่ว่าคุณจะรู้จักเรารึไม่อย่างแน่นอน
ลุงสายบัว และบอม โอฬาร สิ่งที่เหมือนกัน คือ ความเชื่อมั่นในการลงมือทำ รักษ์ต้นไม้ ธรรมชาติ มีความสุขในแบบของตนเอง

บันทึกไว้ด้วยความปรารถนาดี บอม โอฬาร วีระนนท์ - CEO and Co-founder, DURIAN - CEO and Co-founder, Yak Green (ยักษ์เขียว) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)Comments


bottom of page