top of page
  • Writer's pictureBomOlarn

ป่าเศรษฐกิจแห่งใหม่ ด้วยหัวใจเราร่วมกัน

Updated: Nov 27, 2020สัปดาห์ที่ผ่านมารวมพลชาว #ยักษ์เขียว ลงไปที่พื้นที่จังหวัดเชียงราย และลำปาง เพื่อไปพบกับครอบครัวที่น่ารักของเพื่อนเราครอบครัว “โชติกนันท์” เพื่อตระการสร้างต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ในรูปของ #ยักษ์เขียว ร่วมกัน


จุดเริ่มต้นของยักษ์เขียว เกิดจากการที่เราเห็นปัญหาใหญ่ในเรื่องการทำลายสิ่งแวดล้อม พื้นที่ป่า ต้นไม้ใหญ่ ที่ถูกทำลายด้วยการไปทำเกษตรเชิงเดี่ยว ที่นอกจากจะทำให้ พื้นที่สีเขียวที่ปลูกต้นไม้ใหญ่ในประเทศไทยลดน้อยลงเรื่อยๆ เอาเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่ผมตั้งใจไปใช้ชีวิต และใช้เวลาแทบทุกเดือนแวะเวียนไป ก็เห็นการทำลายไม้ใหญ่ ป่าไม้หลายพัน หลายหมื่นไร่

ในขณะเดียวกันชาวบ้าน หรือประชาชน ที่ตัดสินใจโค่นไม้ใหญ่ เพื่อทำการเกษตร ปลูกพืชเชิงเดี่ยว หรือแม้กระทั่งขายที่ให้นายทุน เพื่อนำเงินก้อนมาใช้ชีวิต ส่งลูกหลานเรียน ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ตามที่โลกทุนนิยมพร่ำบอกว่าของมันต้องมี ทำให้การปลูกไม้เศรษฐกิจที่ต้องใช้ระยะเวลาอย่างตั้งแต่ 5-20 ปี เป็นเรื่องที่ยากเกินไปในการอดทนรอ เพราะขาดเงินที่ต้องกินต้องใช้ในวันนี้

เรื่องแบบนี้จะมองให้ไกล ก็ไกลตัว

แต่ถ้าจะมองให้ใกล้ ก็ใกล้กว่าที่ใครคิด

ยักษ์เขียว เราเชื่อมั่นว่า #ปัญหานี้เป็นเรื่องสำคัญ #เป็นเรื่องที่เราอยากแก้ไข

โดยเราตั้งใจมุ่งมั่นในการทำ Social Business คือ ทำธุรกิจอย่างจริงจัง แต่ให้ชุมชน และสังคมได้ประโยชน์มากที่สุด จากธุรกิจที่เราทำด้วย โดยใช้หลักคิดแบบ 3P คือ

-Profit : ธุรกิจต้องมีกำไร
-People : ผู้คน ชุมชน ต้องได้ประโยชน์
-Planet : โลกใบนี้ต้องดีขึ้น จากสิ่งที่เราทำ

“ฝันใหญ่ ... ทำไม่ได้ด้วยตัวคนเดียว”

เรารู้ว่าสิ่งที่เราคิดจะทำ เป็นเรื่องใหญ่ และกระทบกับผู้คนหลายล้านชีวิต และคงไม่ใช่คำพูดที่โอ้อวดเกิดไป ถ้าจะบอกว่า ไม่มีใครในผืนแผ่นดินไทย จะไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราตั้งใจทำ แต่ถ้ามัวแต่คิดว่ามันใหญ่เกินไป มันไกลเกินตัวก็จะไม่ได้ลงมือทำสักที


รวมพลคน กล้าคิด กล้าทำ ไม่รอช้า “ทำทันที”

เรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องใหญ่ๆ ต้องขับเคลื่อนด้วยทั้งพลังความรู้ พลังการสื่อสาร และพลังนโยบาย

สำหรับพลังของนโยบาย ประกาศ พ.ร.บ.ป่าไม้ ปลดล็อกปลูกไม้หวงห้าม ที่ขับเคลื่อนโดยพี่ๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พี่กอบ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ที่ช่วยผลักดันอย่างจริงจัง ถือเป็นประตูบานแรกที่ช่วยปลดล็อกให้เกษตรไทย มีโอกาสพัฒนาชีวิต ด้วยไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนได้ ซึ่งต้องขอบคุณความทุ่มเทของผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำเพื่อสังคมไทยจริงๆ


"ยักษ์เขียว" หรือ YAK Green Channel"

ตั้งใจสร้างเนื้อหาดีๆ เกี่ยวกับต้นไม้ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การปลูกป่าเศรษฐกิจ เกษตรทันสมัย เศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ เข้าใจง่าย เริ่มต้นจากก้าวแรก เพื่อสร้างชุมชนคนรัก "สีเขียว" สู่การลงมือทำ เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโลกใบนี้ร่วมกัน“เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างป่าเศรษฐกิจร่วมกัน”

เราตั้งเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย โดยเริ่มต้นจากแปลงต้นแบบก่อนขยายไปทั่วประเทศ โดยเริ่มต้นจากการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 5,000 ไร่ ภายใน 5 ปีนับจากนี้


ขอบคุณคุณพ่อประโยชน์ คุณแม่องุ่น ที่เป็นแรงบันดาลใจของครอบครัว “โชติกนันท์”

ในการสร้างธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคม และลูกๆ ทั้ง 4 คน ทั้งยุ้ยเพื่อนรัก (สราลี โชติกนันท์) พี่วรรณ เด่น และโด่ง ที่สานต่อความตั้งใจ และเชื่อมั่นใน #ยักษ์เขียว เริ่มต้นศึกษาทำพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ที่จะพัฒนาสู่การเป็น #ลำปางโมเดล เราเชื่อมั่นว่าที่แห่งนี้จะเป็นอีกพื้นที่ ที่ทำให้คนมากมาย ยิ้มได้ในอนาคตอย่างแน่นอน
ด้วยความปรารถนาดี

บอม โอฬาร วีระนนท์

-CEO and Co-founder, ยักษ์เขียว

-CEO and Co-founder, DURIAN

-นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย

-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

#ยักษ์เขียว #ปลูกต้นไม้ในใจคน #AgTech #YakGreenChannel

#ประเทศไทยพัฒนาได้ถ้าร่วมใจกัน

Comments


bottom of page