top of page
  • Writer's pictureBomOlarn

สถาปัตย์ + เศรษฐศาสตร์ + นวัตกรรม + สิ่งแวดล้อม


เมื่อคนเหล่านี้มารวมกัน สิ่งสร้างสรรค์กำลังบังเกิด

ขอบคุณทั้งความรู้ ประสบการณ์ เครือข่าย แรงบันดาลใจ และอะไรอีกมากมาย ที่นำเราที่แตกต่างกัน ทั้งพื้นฐานความรู้ อายุ ประสบการณ์ มาร่วมทำบางสิ่งที่มีจุดหมายเดียวกัน คือ ...

" การสร้าง Social Business ที่เป็นต้นแบบการเติบโตได้อย่างยิ่งใหญ่ ในขณะเดียวกันก็สร้างประโยชน์ ให้คนมากมาย หาใช่แค่ตัวเราเอง และขยายได้ เท่าที่จินตนาการเราจะไปถึง "


แค่คิดก็สนุกละ ตอนทำยิ่งมันส์ยิ่งกว่า ติดตามให้ดี ต้นปีหน้าพบกันครับ .... #ยักษ์เขียว #GreenHeartofBangkok


หมายเหตุ: - 3 คนในนี้เป็นสถาปัตย์ (2 ใน 3 เป็นเหรียญทอง คนหนึ่งเคยทำงานระดับโลก กับเจ้าผู้ครองนครที่โดดเด่นที่สุดในตะวันออกกลาง อีกคนเด่นเรื่อง Land Scape แบบจริงจัง และคนสุดท้ายโดดเด่นเรื่องออกแบบนวัตกรรมตัวจริง)

- 2 คนเป็นเศรษฐศาสตร์ (คนหนึ่งคือเสาหลักของตลาดทุนไทยมายาวนาน อีกคนคือคนรุ่นใหม่ ที่ผสานความต่างระหว่างทุกสิ่ง และทำมันให้ลงตัว)

- ทุกคนสนใจเรื่องธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และตั้งใจสร้างให้เป็นธุรกิจที่มีประโยชน์ ยิ่งใหญ่ และยั่งยืน

- อีกหนึ่ง คือ DurianCorp. บริษัทเล็กๆ ที่อยู่เบื้องหลังการสร้างโครงการนวัตกรรม และการริเริ่มหลากสิ่งดีๆ ในทุกแวดวงที่เราเข้าไปมีส่วนร่วม

- ยังมีพันธมิตรอีกมายมาย และยังต้องการพันธมิตรอีกหลายหลาย ที่เราเปิดรับ พร้อมทั้งจะรุกเข้าไปคุยกับกัลยาณมิตรทุกท่านอย่างแน่นอน


บันทึกไว้ด้วยหัวใจสีเขียว www.tojo.news


บอม โอฬาร วีระนนท์ - CEO and Co-founder, DURIAN - CEO and Co-founder, Yak Green (ยักษ์เขียว) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) - นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย

Comentarios


bottom of page