top of page
  • Writer's pictureBomOlarn

เกียรติยศไม่ได้มาด้วยชาติกำเนิด แต่เกิดจากการกระทำ

“ At the end of the year 2020 … เริ่มต้นปีใหม่ 2021 ด้วยความสดใส และความสุข ”

เกียรติยศไม่ได้มาด้วยชาติกำเนิด แต่เกิดจากการกระทำ

Not noble by birth, yet noble by deeds.

🎉🚀 ❄️🌹🚀🏵🌈🎖🏅🎯🎈🔥🌟⭐️🌞🌏


สวัสดีปีใหม่ 2021 และส่งท้ายปีเก่า 2020 โพสต์นี้แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อใหญ่ คือ

- สิ่งที่ได้ทำ ในปี 2020

- 10 สิ่งที่ได้เรียนรู้ 2020

- เป้าหมาย ในปี 2021

เพื่อให้ตนเองได้เรียนรู้ และสามารถ Benchmark กับสิ่งที่เราตั้งใจ เพื่อพัฒนาต่อไปในทุกๆ ปี และเชื่อว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจ และทีมงานที่ตั้งใจพัฒนาตัวเองไปด้วยกัน อาจจะยาวนิดนึง ถ้าใครไม่ชอบยาวๆ ข้ามไปอ่านคำอวยพร ย่อหหน้าสุดท้ายได้เลยครับ


ขอให้ปี 2021 เป็นปีทองของทุกๆ คนนะครับ

🎉🚀 ❄️🌹🚀🏵🌈🎖🏅🎯🎈🔥🌟⭐️🌞🌏

===========

สรุปชีวิต บอม โอฬาร วีระนนท์ ในรอบปี 2020 และอนาคตปี 2021


🚀 สิ่งที่ได้ทำ ในปี 2020

🌈 ด้านธุรกิจ

-65 โครงการ คือ จำนวนโครงการที่เราชาว DURIAN CORP. ได้มีโอกาสนำเสนอ หารือร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรและเอกชน ตลอดปี 2021

-20 โครงการ คือ จำนวนที่ได้มีโอกาสทำงานจริง และต่อยอดสู่เรื่องราวต่างๆ ทั้งขยายวง Ecosystems กัลยาณมิตร และอื่นๆ อีกมากมาย ที่จะผลิดอกออกผล มาจนปี 2021 นี้

-100++ คือ จำนวนหน่วยงาน องค์กร ทั้งทั้งในและต่างประเทศ ที่เราได้มีโอกาสพูดคุย หารือ ร่วมงาน ให้ความรู้ แลกเปลี่ยนแบ่งปันทุ่งมุมมอง วิสัยทัศน์ ตลอดจนโอกาสในการต่อยอดมิติทั้งในเชิงธุรกิจ และสังคมร่วมกัน

-12 คือจำนวนบริษัท ที่ทาง DURIAN ได้ร่วมสร้างและลงทุนด้วย นับถึงสิ้นปี 2020 ในฐานะ Venture Builder เพื่อต่อยอดสู่ธุรกิจอื่นๆ ที่สอดคล้องกัลกลยุทธ์และเป้าหมายการเติบโต


🌈 ด้านสังคม

🌏 30 ครั้ง คือ จำนวนครั้งในการไปแบ่งปันความรู้ ในเวทีและสื่อต่างๆ ตั้งแต่เวทีในห้องเรียนเล็กๆ ที่มีคนฟังเพียง 6 คน, ห้องเรียนต่างจังหวัด, สื่อทั้ง Online, Offline, มหาวิทยาลัยในทุกระดับ, องค์กรชั้นนำทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ ตลอดจนเวทียิ่งใหญ่ระดับโลก ที่มีผู้ฟังเป็นระดับผู้นำองค์กรและประเทศกว่า 50 ประเทศทั่วโลก


🌏 2 ครั้ง คือ เวทีที่ผมได้เรียนรู้ แบบแตกต่างกันสุดๆ เวทีแรก คือ พูดให้นักศึกษา อาจารย์ ระดับปริญญาโท และเอก มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง ที่มีคนฟังเพียง 6 คน เป็นการนั่งคุยแบบไม่ได้เปิดหน้า Slide ใดๆ ทั้งทีเตรียมมากว่า 200 หน้า แต่กลับเป็น Session ที่ผมและผู้ฟังได้เรียนรู้ในมิติต่างๆ ร่วมกันมากที่สุด Session หนึ่งเลยทีเดียว


🌏 อีกเวทีคือ “WEF : World Economic Forum 2020” ที่ผมได้แบ่งปันมุมมอง การพัฒนาธุรกิจ และโอกาสของผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ในประเทศไทย ในหัวข้อ “Securing Access to the World” ในฐานะ President, Thai Fintech Association ร่วมกับ World Bank, National Privacy Commission of the Philippines และ Amazon Web Services (AWS) ที่มีผู้ฟัง และร่วมแลกเปลี่ยนกับองค์กรต่างๆระดับผู้นำองค์กรชั้นนำ หน่วยงาน ต่างๆ กว่า 50 ประเทศทั่วโลก ที่เห็นมิติการ Conduct และสร้าง KM Platforms ที่ทรงพลังและน่าทำให้เกิดใมเมืองไทย


🌏 ร่วมผลักดันโครงการที่มีประโยชน์และต้องอาศัยกำลังในระดับ Policy Maker มาร่วมด้วยช่วยกัน ขอบคุณทั้งพี่ตุ๊ก พี่โจ Pongprom Yamarat พี่ตั้ม Nuttaporn Voonklinhom โตโต้ ธันวา ไกรฤกษ์ ที่ร่วมขับเคลื่อนในทุกมิติในหมวก ที่ต่างกันไป แต่ร่วมใจกันเสมอมา


🌏 7 คือ จำนวนโครงการช่วยเหลือสังคมหลังเกิด COVID ร่วมกับพันธมิตรจากหลากวงการ ครอบคลุมทั้ง

🌹 การสร้าง Platform “สุขโต” ให้คนที่ต้องการบริจาคสิ่งของ มาพบกับคนที่ต้องการรับความช่วยเหลือได้ผ่านระบบออนไลน์

🌹 การบริจาคเครื่อง UVC ร่วมกับรายการช่องส่องผี Buay Watcharakhun และพี่เว้ วิเชฐ ตันติวานิช Vichate Tantiwanich และพี่นุช วีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล Weechadchada Yongsuwankul ให้กับโรงพยาบาลศิริราช และสถาบันบำราศนราดูล

🌹การทำ “คอนเสริ์ต คืนรอยยิ้ม” ในนาม Way-T ร่วมกับพันธมิตรหลากลาย Wichian Rerkpaisan Kreingkrai Kanjanapokin ซึ่งเป็น The 1st Hybrid Concert ขนาดใหญ่ ในข่วง COVID ที่มีมาตรฐานด้าน Hygenic ที่สูงสุดและเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่วงการ โดยจัดไป 2 รอบ ที่ True Icon Hall, Icon Siam รอบแรกศิลปินคือ J JETRIN x CRISTINA AGUILAR CONCERT และรอบที่สองคือ TRAIN TO CLOUD NINE โดย BURIN x CRESCENDO

การสร้าง Platform ด้าน Co-plating Space ในชื่อ “ยักษ์เขียว” ในรูปแบบ Social Business ที่ช่วยให้ชาวบ้านและเกษตรไทย สามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน

การฝากร้านในชื่อ “Maprang : ฝากร้าน ฝากเลย” และอื่นๆ ฯลฯ


🌏 7 คือ ตำแหน่งขององค์กร หน่วยงาน ที่ไม่แสวงหากำไร ที่มุ่งสร้างแรงกระเพื่อมเชิงบวกให้สังคมที่ได้ให้เกียรติ เรียนเชิญเราเข้าร่วมทำงาน และเราเลือกที่จะตอบรับ ได้แก่

1.คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, สสว. (OSMEP)

2.คณะที่ปรึกษาการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงิน ฉบับที่ 4, ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)

3.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และการส่งเสริม ภายใต้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

4.นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย (Thai Fintech Assocaition)

5.กรรมการสมาคมไทยไอโอที (Thai IoT Association)

6.กรรมการ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย (The Federation of Thai SME)

7.ที่ปรึกษาและบริหารโครงการ “กล้า STARTUP”


🌈 ด้านการเงิน

-ได้ตัดสินใจลงทุนพัฒนาที่ดิน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ที่เราตั้งใจว่าอยากจะมาใช้ชีวิตจริงจังใน 10 ปีข้างหน้า และฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสมบูรณ์

-ปลดภาระเงินกู้ในรูปแบบต่างๆ ให้เบาตัวลง เลือกสะสม Asset ทีีสอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตในระยะยาว


🌈 ด้านพัฒนาตนเอง

ตัดสินกลับไปเป็นนักเรียน และเติมเต็มความรู้ โดยลงหลักสูตรผู้บริหารจำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 11 (LFC#11 : Food and Health), มูลนิธิสัมมาชีพ และ Director Certification Program (DCP รุ่น 281), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้ประโยชน์ดีมากๆ ในมิติที่ต่างไป


🌈 ด้านสุขภาพ

ปีนี้น้ำหนักตัวกลับมามากที่สุดในชีวิตอีกครั้ง คือ 117 กิโลกรัม ดังนั้นในช่วงปลายปี จึงเริ่มหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้น โดยไปทำ Sleep Test กับ ANYA Meditec และเริ่มทดลองทำ IF จากการฟังพี่หมอนาย (Scaler’s Family) บรรยาย เพิ่งเริ่มได้ไม่ถึง 1 เดือน แต่เป็นจุดท่ี่ทำให้รู้สึกว่า ต้องจริงจังละนะ


🌈 ด้านครอบครัว

ยังคงเป็นเสาหลักของบ้าน เป็นที่พึ่งในเวลา ที่พี่น้องและครอบครัวต้องการความช่วยเหลือ เริ่มคิดถึงสถานที่ ที่เราอยากใช้ชีวิตในอนาคต


🌈 ด้านชีวิต

-ยังเดินตามเป้าหหมายชีวิตที่ตั้งไว้อย่างมุ่งมั่นไม่เปลี่ยนแปลง

-125,000 กม. คือ จำนวนกิโลเมตร ที่ขับรถ MG GS เดินทางท่องไปทั่วประเทศไทย ทั้งเพื่อเรียนรู้ ท่องเที่ยว ผ่อนคลาย ตลอด 3 ปีผ่านมา (ปี 2020 น่าจะราว 45,000 กม.)


🎉🚀 ❄️🌹🚀🏵🌈🎖🏅🎯🎈🔥🌟⭐️🌞🌏


🎖🏅 10 สิ่งที่ได้เรียนรู้ 2020 🌟⭐️🌞

1.Friendship Economy

2.หลายสิ่ง ไม่ได้แปลว่าดี

3.ใหญ่ก็ล้มได้ เล็กก็ใหญ่ได้

4.การบริหารในภาวะวิกฤติ คือสิ่งที่ยิ่งกว่าจำเป็น

5.ความสุขในชีวิต เรียบง่ายกว่าที่คิด

6.อย่าคาดหวังให้คนปฏิบัติต่อเรา ดังที่เราปฏิบัติต่อเค้า

7.วินัย คือ หัวใจความสำเร็จ

8.อย่าละเลย “หัวใจ” ของคนที่รักเรา เรารัก และครอบครัว

9.เรื่องใหญ่ๆ มักเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ

10.How you do anything is how you do everything.

🎉🚀 ❄️🌹🚀🏵🌈🎖🏅🎯🎈🔥🌟⭐️🌞🌏


🎯 เป้าหมาย ในปี 2021 🎯

ในปีนี้ ผมตั้งใจแบ่งเป้าหมาย ออกเป็น 7 มิติ เพื่อสามารถติดตาามวัดผลได้อย่างชัดเจน และมั่นใจว่า เราไม่ละเลยในมิติใดๆ ไป ยาวนิด หาใครไม่มีเวลา ข้ามไปอ่านคำอวยพรย่อหน้าสุดท้ายได้เลยครับ ^_^


🔥🌟 มิติที่1: เป้าหมายธุรกิจ

DURIAN : ตัดและชัดเจน

เป้าหมายในปี 2021 เราจะร่วมกันสร้าง DURIAN ให้เป็นองค์กรต้นแบบ ที่ “เล็ก แต่ ดี” โดยจะรวบรวม คัดกรอง และคัดสรร คนที่มีศักยภาพในการพัฒนา ต่อยอด และมี “หัวใจและทัศนคติ ที่พร้อมในการเติบโต” เป็น Growth Mindset และมีความสามารถในการปรับตัว เปลี่ยนแปลง ที่ถาโถมในโลกใบนี้ มีระบบวัดผลและ Dashboard ในการทำงานที่ชัดเจนในทุกมิติ และมียอดขายตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน โดย ธุรกิจหลักที่ DURIAN จะ FOCUS ประกอบด้วย 3 Business Unit หลักคือ


🏅 BU1: การสร้างหลักสูตรเฉพาะทาง (Special Curriculum)

-เป็นผู้นำในการสร้างและบริหารหลักสูตรเฉพาะทาง ในกลุ่มผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดับสูงกับภาครัฐ เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งในรูปแบบ Online, Offline และ Hybrid ที่ไม่ใช่เป็นเบอร์หนึ่ง แค่ในประเทศไทย แต่ต้องได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ


-เป็นผู้นำในการสร้างหลักสูตรด้าน KOL ที่ส่งเสริมให้เหล่า “คนตัวเล็ก” และ “ผู้ต้องการโอกาสทางธุรกิจ ชีวิต และสังคม” สามารถมีช่องทางการจัดจำหน่าย สร้างรายได้ และโอกาสในชีวิตเพิ่มได้จริง ผ่านการลงมือทำที่จริงจัง โดยตั้งเป้าหมายให้สามารถผลิต KOL ให้ประเทศไทยมากกว่า 3,000 คน ในทุกช่องทาง และมียอดขายกระจายถึงผู้คนไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท


-เป็นผู้นำในการสร้างหลักสูตรด้าน TEHCNOLOGY ที่ส่งเสริมให้เหล่า “คนสาย TECH” ในประเทศไทย ได้มี Community ที่เข้มแข็ง และเชื่อมโยงกับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้กำหนดนโยบาย ได้อย่างมีพลัง โดยตั้งเป้าหมายในการสร้างและผลักดันให้เกิด Potential CTO ในประเทศไทย ให้ได้ไม่น้อยกว่า 100 คน


🏅 BU2: สื่อทันสมัย และสร้างสรรค์ (MarTech, Media and Communication)

-สร้างสื่อทันสมัย โดย Focus ใน 3 ช่องทางหลัก คือ DURIAN, TOJO NEWS และมี New Marketing Technology Platform ที่จะช่วยให้สื่อที่ดี สร้างสรรค์ สามารถเข้าถึงผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัดผลได้ ตรงกลุ่มเป้าหมายจริง และมียอดผู้ชมและติดตาม 2 ล้าน UIP, Session, Page View ต่อเดือน


🏅 BU3: การปั้นบริษัทในเครือให้เติบโต (DURIAN’s Venture Builder)

-เราทำ Venture Builder มาตลอด 4 ปี และมีบริษัทในเครือรวม 12 บริษัท ณ เวลานี้ สิ่งที่จะทำในปี 2021 คือ การสนับสนุนให้ทุกบริษัทในเครือของเราเติบโตไปด้วยกัน ทั้งในเชิงยอดขาย มูลค่า และ Goals อื่นๆ ที่ได้ตั้งร่วมกัน

-ลงทุนเพิ่มกับบริษัทที่มีศักยภาพ ที่เค้าต้องการการสนับสนุนและอยากให้เราร่วมเป็นพันธมิตร แต่จะคัดอย่างจริงจัง และสร้างมูลค่ารวมของบริษัทในเครือไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ในปี 2021

-สร้างยักษ์เขียว ให้เป็นต้นแบบ ในการสร้างและประสาน ประโยชน์ทางธุรกิจ ชีวิต และสังคมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม


🔥🌟 มิติที่2: เป้าหมายสังคม

-จะเลือกรับหน้าที่ในบทบาท ที่สามารถสร้างแรงกระเพื่อมเชิงบวกในวงกว้างให้กับสังคม และจะทำทุกบทบาท ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด โดยจะรับตำแหน่งเป็นคณะกรรมการ, อนุกรรมการ หรือตำแหน่งทางสังคมอื่นใด ไม่เกิน 5 ตำแหน่งเท่านั้นต่อปี และจะส่งมอบตำแหน่งที่ตนเองได้หมดวาระ กลับคืนให้หน่วยงาน องค์กร หรือให้คนที่เหมาะสมและมีศักยภาพต่อไปอย่างราบรื่น


-ในส่วนของงานบรรยายและสัมภาษณ์ จะจำกัดไม่เกิน 2 งานต่อเดือน โดยจะให้ Priority กับงาน 3 ลักษณะดังนี้ ลำดับแรก : งานท่ี่มีประโยชน์กับคนตัวเล็ก, ตั้งใจและต้องการโอกาสอย่างจริงจัง, ลำดับสอง : งานที่มี Impact กับคนในวงกว้าง และลำดับที่สาม : งานที่สอดคล้องกับเป้าหมายในมิติอื่นๆ ที่ตั้งไว้ ส่วนถ้าไม่เข้าเกณฑ์ใดๆ ในนี้ จะไม่ถูกนำมาพิจารณา


-จัดทำ Podcasts แบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ที่เราได้มีโอกาส ในการพบปะ และเจอผู้คนจำนวนมาก ให้เป็นวิทยาทาน แก่ผู้ที่สนใจ ได้ร่วมเรียนรู้ และเติบโตไปด้วยกัน โดยจะเริ่มต้นตอนแรกภายในเดือนมกราคม 20021 และจะทำต่อเนื่องในทุกๆ สัปดาห์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ตอน


-จะเป็นมือประสาน 10 ทิศ ทั้งกับผู้กำหนดนโยบาย นักการเมือง นักธุรกิจ ภาคประชาชน และประชาสังคม ในการสร้างโครงการที่มีประโยชน์ ให้เกิดขึ้นจริง โดยใช้หลักการ “แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง” , “Win - Win - Win” และ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ในการประสานทั้งความแตกต่างทั้งทางความคิด ความเชื่อ การเมือง ให้แตกต่าง แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์และลงตัว


🔥🌟 มิติที่3: เป้าหมายการเงิน

-สามารถบริหารจัดการเงิน ทั้งในเชิงธุรกิจ และขีวิตได้อย่างเข้มแข็ง เพื่อรองรับวิกฤติ ใดๆ ที่สามรถเกิดขึ้นได้ในทุกเวลา

-ต้องมีเงินสำรอง ที่สามารถหล่อเลี้ยงทั้งธุกิจและครอบครัวได้ ในยามเกิดวิกฤติใดๆ อย่างน้อย 18 เดือน และหาช่องทางการสร้างรายได้ใหม่ๆ ที่จะเป็น Income Stream ได้ในระยะยาว

-มี Asset ทั้งในรูปของหุ้น, ที่ดิน, IP และอื่นใด เติบโตขึ้น 3 เท่าตัว (3X)

🔥🌟 มิติที่4: เป้าหมายการพัฒนาตนเอง

-อ่านหนังสือ ที่มีประโยชน์ และสอดคล้องกับการพัฒนามิติอื่นๆ ของชีวิต สัปดาห์ละ 1 เล่ม

-จัดเวลาพูดคุยกับปราชญ์ กัลยาณมิตร อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คน

-จัดเวลาเรียนหลักสูตรพัฒนาตนเอง ที่ตนสนใจ ทั้ง Hard Skills และ Soft Skills อาจเป็นรูปแบบ Online หรือ Offline ได้ทั้งคู่ แต่ต้องสามารถต่อยอดเป้าหมายอื่น และพัฒนา KSA (Knowlege, Skills, Attitude) และนำไปใช้ได้จริง ปีละ 4-6 หลักสูตร


🔥🌟 มิติที่5: เป้าหมายสุขภาพ

-ดูแลสุขภาพตนเองให้ดี นอนหลับให้ได้ไม่น้อยกว่าวันละ 6 ชม., กินอาหารที่มีประโยชน์ กินผักให้มากขึ้น กินแป้งให้น้อยลง กินน้ำตาลและเค็มลดลง, ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 4 วัน

-น้ำหนักเป้าหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2021 คือ 85 กิโลกกรัม


🔥🌟 มิติที่6: เป้าหมายครอบครัว

-ดูแลคุณแม่ ให้มีความสุข

-เป็นที่พึ่งพิง และหลักของครอบครัว “วีระนนท์” ที่จะสนับสนุน ประคอง และส่งเสริมให้ทุกคนสามารถเติบโต ไปในเส้นทางที่ดี ทั้งในยามลำบาก และเมื่อต้องการโอกาสในชีวิต

-สร้างรากฐาน ความพร้อม ในการสร้างครอบครัวในอนาคต วางแผนการสร้างบ้าน ที่จะใช้ชีวิตอย่างจริงจัง

-วางระบบในการทำงาน ดูแลทรัพย์สิน ประกัน เพื่อรองรับความเสี่ยงและโอกาสในอนาคต


🔥🌟 มิติที่7: เป้าหมายชีวิต

สิ่งที่ทำให้ชีวิตผมมีพลังในทุกๆ เช้า คือ เป้าหมายชีวิต หากมีโอกาสอยากให้ทุกคนได้ลองไปอ่านหนังสือเก่าแต่ดีชือ “The 7 Habits of Highly Effective People” ของ Stephen R. Covey และอยากให้ไปลองดูในอุปนิสัยที่สองคือ Begin with the end in mind. อย่างจริงจัง ว่าเราอยากเห็นภาพชีวิต ในวัดสุดท้าย เราเป็นอย่างไร และทำอย่างไรจจึงจะเห็นภาพนั้น ผมมีเป้าหมาย ในหลายมิติ แต่ถ้าสรุปอย่างเรียบง่าย คือ


“... เป็นคนที่มีคุณค่า ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศไทย ให้เมื่อย้อนกลับมามองเมื่อไร จงภูมิใจได้ว่า “เกิดมาทั้งที ไม่เสียชาติเกิด” เราได้ทำเต็มที่ในทุกมิติของชีวิต และเมื่อยามเราตายไป สิ่งที่เหลือไว้ หาใช่ทรัพย์สมบัติใดๆ แต่คือคุณความดี ที่เราได้สร้างไว้ให้โลกใบนี้ ให้คงอยู่ต่อไปได้ ในชั่วระยะหนึ่ง อย่างน้อยให้ถึงรุ่นลูก รุ่นหลานเรา ให้คนไทย ได้ภาคภูมิใจ และได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราสร้างไว้ร่วมกัน ... "


“ พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา”


🎉🚀 ❄️🌹🚀🏵🌈🎖🏅🎯🎈🔥🌟⭐️🌞🌏


บันทึกไว้เตือนใจตนเอง ขอคุณพระศรีรัตนไตร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ทุกๆ ท่าน ที่ได้อ่าน เหล่ากัลยาณมิตร พันธมิตรในทุกวงการ ผู้มีพระคุณทุกท่าน ครอบครัว และ DURIAN’s TEAM จงมีแต่ความสุขความเจริญ ความสำเร็จ สนุกกับทุกความท้าทาย ยิ้มรับทุกปัญหาและโอกาส และผ่านปีนี้ไปได้ ด้วยความสุข สดใส และเป็นบันไดในการก้าวกระโดด สู่เป้าหมายชีวิตที่ตั้งไว้อย่างยั่งยืนและมั่นคง


ปล.1 Credit ภาพสวยๆ จาก โมมัมมุง โต๊ะไกล

ปล.2 ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่มีพวกเราชาว DurianCorp. และเหล่าพันธมิตรและกัลยาณมิตรทุกท่านครับ ดีใจ ที่เราได้พอเจอ รัก ต่อยอดและเติบโตไปด้วยยกันครับ


เขียนไว้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2021

เวลา 07.00 - 10.40 น.

ณ บ้านส้ม, อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย


ด้วยความปรารถนาดี

บอม โอฬาร วีระนนท์

-CEO and Co-Founder, DURIAN

-CEO and Co-Founder, ยักษ์เขียว

-นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย

-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

-ที่ปรึกษาการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงิน ฉบับที่ 4, ธนาคารแห่งประเทศไทย


#ประเทศไทยพัฒนาได้ถ้าร่วมใจกัน

Comments


bottom of page