top of page
  • Writer's pictureBomOlarn

สัมภาษณ์ยักษ์เขียว โดยฟ้าใส by ศิริวรรณสัมภาษณ์ ยักษ์เขียว โดย พี่ปุ้ม ศิริวรรณ นพรัตน์”

ขอบคุณพี่ปุ้ม ศิริวรรณ พี่สาว สุดเก่ง ที่พยายามสร้างแรงกระเพื่อมดีๆ เสมอมา กับรายการ #ฟ้าใสByศิริวรรณ ที่ผมเชื่อว่า จะเป็นหนึ่งในรายการที่เป็นที่นิยม สำหรับคนต้องการความรู้ ทันโลก ทันสมัย ทั้งในมิติของธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความเป็นไปของโลกใบนี้


#ความยั่งยืนของเกษตรไทยแบบSmart

คือ หัวข้อที่เราพูดคุยกันวันนี้ ในเวลากว่าชั่วโมงครึ่ง ที่ผ่านไปไวมาก

เริ่มตั้งแต่ความตั้งใจของยักษ์เขียว ในการผสาน

ความรู้ (Knowledge) ที่เรามี คือ ความรู้เชิงธุรกิจ นวัตกรรม เทคโนโลยี

ความรัก (Passion) ที่ชอบธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ป่าเขาลำเนาไพร การพัฒนาสังคมและประเทศ

เครือข่าย (Network) ของผู้คน ที่รัก เชื่อมั่นในเรื่องการประสานประโยชน์

สร้างธุรกิจแบบ #ชีวิตดีได้ไม่ต้องโกง


พี่สาว ที่น่ารัก พี่ปุ้ม ศิริวรรณ นพรัตน์ กับน้องชาย บอม โอฬาร วีระนนท์ ในบทบาท CEO & Co-founder, ยักษ์เขียว

แก้ปัญหา (Pain Point) ภาคการเกษตร ทั้งในเรื่องที่ดิน เงินทุน สังคมสูงวัย ผลิตภาพต่ำ และความเข้าใจในมุมธุรกิจ

ต่อยอดสู่สิ่งที่จะทำ ทั้งในฝั่ง Supply Side

ที่เรารวบรวม Landbank ในมุมต่างๆ ไว้เพื่อลงมือจริง ทำจริงให้เห็นผลลัพธ์

การเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศ


การมองให้ครบถึงฝั่ง Demand Side

ที่ไหนจะเป็น Outlet ที่สามารถเป็นต้นแบบ

เป็น Flagship ที่สามารถให้ผู้คนเห็น มีส่วนร่วมและขยายผลต่อได้


การเชื่อมโลกจริง และโลกเสมือน (Digital Twin)

แตะเบาๆ ถึง Token Economy, Blockchain, Metaverse


“ทักษะการบริหารจัดการ และเทคนิคการ Deal กับผู้คนในทุกระดับ”

การรู้จักยอมเสียเปรียบเล็กๆ แต่ได้ใจมหาศาล

การรู้จักบริหารความคาดหวัง และแบ่งสัดส่สวนตาม Contribution

การผูกใจผู้คนในทุกระดับ

การสร้างทีม ฯลฯ


สิ่งนี้คือเนื้อหาเบื้องต้น ที่เราพูดคุยกัน ผ่านรายการวันนี้ ในหมวกของ CEO & Co-founder, ยักษ์เขียว

หากใครสนใจไปติดตามฟังกันได้ครับ


ด้วยความปรารถนาดี

บอม โอฬาร วีระนนท์

- CEO and Co-founder, DURIAN

- CEO and Co-founder, Yak Green (ยักษ์เขียว)

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
Comments


bottom of page