top of page
  • Writer's pictureBomOlarn

ควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อน วุ่นวายได้


พระบรมราโชวาท ในหลวง ร.9

ที่อยากให้ ข้าราชการทั้งข้าราชการประจำ การเมือง ตุลาการ

ผู้มีอำนาจในทุกหน่วยงานองค์กร

และเราทุกคน ที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

จดจำไว้ในหัวใจ และยึดไปใช้ ตลอดชีวิต


เหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้น

อาจทำให้เหตุผลในการสนับสนุนของหลายคน สูญสิ้นไป

แนะนำไปผู้มีอำนาจทุกท่าน จากหัวใจครับ

เวลานี้ คือเวลาที่ดีที่สุด ในการทำทุกสิ่งให้ถูกต้อง

เพราะถ้าปล่อยให้มันค่ำคืนมันมืดมิดนานไป

สุดท้าย จะมีผู้คนมากมาย ร่วมจุดไฟ ให้มันสว่างขึ้นมาเอง


Leader is Action, Not Position.


บันทึกไว้ด้วยความปรารถนาดี

บอม โอฬาร วีระนนท์

Comments


bottom of page